Color atlas of biochemistry

Jan Koolman, Klaus-Heinrich Roehm
Thieme, 2013
Signatúra: K 55983

Biochémia je dynamický rýchlo sa rozvíjajúci odbor a cieľom tohto farebného atlasu je ilustrovať túto skutočnosť vizuálne. Je ťažké definovať presné hranice medzi biochémiou a príbuznými odbormi ako biológia bunky, anatómia, fyziológia, genetika alebo farmakológia. Z dôvodu priestorového obmedzenia sa táto publikácia zameriava najmä na biochémiu človeka, vybrané témy sa sústreďujú na informácie, ktoré sú dôležité pre študentov medicíny. Kniha samozrejme nenahrádza kvalitnú komplexnú učebnicu biochémie.

Tretie vydanie tejto publikácie prešlo rozsiahlymi zmenami zameranými najmä na potreby študentov medicíny. Vypustili sa niektoré materiály z odboru prírodných vied a pribudlo viac informácií z patobiochémie. Pozornosť sa venuje aj klinickým koreláciám, pribudli resp. rozšírili sa tiež časti zaoberajúce sa imunitným a tráviacim systémom, motorickými proteínmi, transportnými procesmi, zrážanlivosťou krvi a fibrinolýzou, ako aj biochémiou tukového tkaniva, metabolickou integráciou, neurotransmittermi a ich receptormi a signálnou transdukciou.

Ako vo všetkých Thieme Flexi publikáciách aj tu sú hlavné témy farebne rozlíšené. Veľký dôraz sa dáva na grafickú prezentáciu, texty sa dajú považovať skôr za rozšírené popisy doplňujúce ilustrácie. Tak ako v predchádzajúcich vydaniach sa aj tu farebné kódy a symboly používajú ako pomôcka pre čitateľa. Kľúč k ich používaniu nájdu čitatelia na vnútornej strane prednej a zadnej strany obalu. Kniha je pre svoju prehľadnosť vynikajúcou pomôckou najmä pre študentov medicíny.