Dětská gynekologie

Jan Hořejší
Mladá fronta, 2017
Signatúra: K 58487

Detská gynekológia je samostatnou disciplínou, ktorá dopĺňa odbor gynekológie a pôrodníctva tak, aby bola zabezpečená starostlivosť o ženu počas jej celého života. Jej význam nespočíva len v liečebnej oblasti, ale tiež v oblasti prevencie, nakoľko sa stará o reprodukčné zdravie budúcej ženskej populácie. Veď len správne fungujúce pohlavné orgány sú nutným predpokladom pre to, aby mohla žena otehotnieť, donosiť a porodiť zdravý plod.

Monografia zaoberajúca sa komplexne problematikou detskej gynekológie vyšla na českom trhu naposledy v roku 1990. Odvtedy nastala nutnosť aktualizovať mnohé informácie týkajúce sa tohto špecifického odboru. Predkladaná monografia Dětská gynekologie poskytuje ucelené informácie o príčinách, symptómoch a liečbe najčastejších patologických stavov v gynekológii detí a dospievajúcich a taktiež prináša jasné odporúčania vedúce k liečbe danej patológie a ku stabilizácii stavu.

Kniha je tematicky rozdelená do 25-tich kapitol. Úvodné kapitoly popisujú vývoj ženského pohlavného ústrojenstva, anatómiu reprodukčnej sústavy a poruchy pohlavného dospievania dievčaťa. Osobitná kapitola je zameraná na vyšetrovacie metódy v detskej gynekológii. Hlavná časť knihy sa zaoberá jednotlivými gynekologickými ochoreniami a poruchami, s ktorými sa môže lekár vo svojej praxi stretnúť. Súčasťou publikácie sú aj kapitoly venované antikoncepcii pre mladistvé a sexualite detí a dospievajúcich. O operatívnej liečbe, zásadách hormonálnej liečby a balneoterapii v detskej gynekológii pojednávajú záverečné kapitoly publikácie.

Publikácia je určená predovšetkým gynekológom a pediatrom všetkých zdravotníckych zariadení. Súčasne však bude cenným zdrojom odborných informácii pre postgraduálne štúdium a predatestačnú prípravu v gynekológii a pediatrii.