Generalizovaná úzkostná porucha v klinické praxi

M. Ocisková, J. Praško
Grada Publishing, 2017
Signatúra: K 58506

Kniha je venovaná jednej z najčastejších chronických porúch neurotického spektra, ktorá podstatne zhoršuje kvalitu života pacienta i jeho blízkych a spôsobuje im výrazné utrpenie.Ľudia trpiaci generalizovanou úzkostnou poruchou (GAD – z anglického Generalized anxiety disorder) mávajú nadmerné starosti a obavy z katastrof, ktoré sa môžu týkať všetkých možných oblastí života (financií, zdravia rodiny, vlastného zdravia, vzťahov s okolím apod.) Príznačné pre nich je najmä opakované očakávanie najhoršieho, prehnaný odhad rizika a prehliadanie vlastných predností a silných stránok.
Porucha často nebýva rozpoznaná a pacientovi je stanovená mylná diagnóza. Je liečený u praktického lekára a na somatických oddeleniach pre fyziologické príznaky sprevádzajúce poruchu (svalové napätie, závrate, nevoľnosť, bolesti hlavy, búšenie srdca, pocit zovretia na hrudi a v krku, nadmerné potenie, tráviace problémy a zhoršený spánok), miesto toho aby mu bola poskytnutá špecializovaná psychiatrická starostlivosť.

Úvodná kapitola monografie popisuje históriu diagnózy a liečby generalizovanej úzkostnej poruchy. Ďalšie kapitoly sa zaoberajú diagnostikou, etiopatogenézou, psychosociálnymi pohľadmi na GAD a liečbou tejto závažnej psychickej poruchy. Záverečné kapitoly predstavujú najdôležitejšie farmakologické a psychoterapeutické postupy.

Publikácia je určená predovšetkým klinickým pracovníkom, najmä psychiatrom a psychológom, ale tiež praktickým lekárom a poradenským pracovníkom, ktorí sa pacientom s generalizovanou úzkostnou poruchou venujú diagnosticky, liečebne alebo poradensky.