Netterův anatomický atlas člověka

Frank H. Netter, M.D.
CPress, 2012
Signatúra: K 56043

Netterův anatomický atlas člověka predstavuje vrchol anatomickej vedeckej ilustrácie a stal sa najpredávanejším anatomickým atlasom, ktorý bol preložený už do 16 jazykov. Je nielen učebnicou anatómie, ale tiež vedeckým a umeleckým dielom.

Genialita obrázkov Dr. Nettera spočíva v tom, že anatómiu vyobrazuje jasne, realisticky a vedeckým spôsobom, bez toho aby jeho ilustráciám chýbala vyváženosť medzi komplikovanosťou a prehnanou zjednodušenosťou. Práce Dr. Nettera sa radia medzi najkvalitnejšie ilustrácie používané pre výučbu lekárskych pojmov, ktoré sú cenené nielen pre svoje estetické kvality, ale, čo je dôležitejšie, pre svoj intelektuálny obsah.

Predkladaná publikácia je českým prekladom 4. anglického vydania. Obsahuje viac ako 540 farebných a veľmi názorných ilustrácii, RTG snímky, snímky výpočtovej tomografie (CT), CT angiogramy a snímky magnetickej rezonancie. Anatomická terminológia bola v tomto vydaní doplnená o najnovšie poznatky.