Plicní funkce pro klinickou praxi

Jan Chlumský
Maxdorf, 2014
Signatúra: K 57819

Dýchanie je základnou životnou funkciou, a pľúcne i mimopľúcne ochorenia ovplyvňujú funkciu respiračného systému. Túto funkciu je možné zistiť a vyhodnotiť vyšetreniami, ktoré označujeme funkčné vyšetrenie pľúc. Cieľom knihy je jednoducho vysvetliť základné funkcie respiračného systému a mechanizmus jeho poškodenia cez klinicky zameraný prístup.

Kniha je rozdelená na všeobecnú časť, kde je opísaná funkčná anatómia respiračného systému, a špeciálnu časť, kde už autor popisuje základný princíp jednotlivých vyšetrovacích alebo monitorovacích metód. Jednotlivé kapitoly sú doplnené množstvo farebných obrázkov a schém.

Táto príručka je určená nielen pre študentov medicíny, ale aj pre lekárov základných a vzdialenejších odborov.