Potřeby žen v porodní asistenci

B. Dušová a kol.
Grada Publishing, 2019
Signatúra: K 59438

Predkladaná publikácia prináša komplexné, prehľadné a stručné informácie z problematiky potrieb žien v pôrodnej asistencii. Pôrodná asistentka poskytuje starostlivosť a rady ženám počas tehotenstva, pôrodu a po pôrode. Súčasťou starostlivosti sú preventívne opatrenia, včasné rozpoznania patologických stavov u ženy, rodičky a matky a zaistenie lekárskej pomoci. Preto je dôležité, aby pôrodné asistentky komplexne zabezpečovali všetky potreby žien vo všetkých vekových kategóriách.

Kapitoly knihy sú rozdelené podľa oblasti potrieb u žien v tehotenstve, počas pôrodu a po pôrode. Prvá kapitola pojednáva o teoretických poznatkoch v oblasti ľudských potrieb, rozdelení a pomenovaní ľudských potrieb. Druhá kapitola sa zaoberá využitím ľudských potrieb v ošetrovateľskom procese a načrtnutím najčastejších ošetrovateľských diagnóz vyskytujúcich sa v pôrodnej asistencii s uvedením prípadovej kazuistiky. V nasledujúcich kapitolách sa čitatelia zoznámia s jednotlivými potrebami žien v tehotenstve, pri pôrode a po pôrode. Súčasťou týchto kapitol sú aj kazuistiky s úlohami pre študentov.

Publikácia môže byť nápomocná pôrodným asistentkám, študentkám pôrodnej asistencie a v neposlednej rade zdravotníckemu personálu, ktorý sa stará o tehotnú ženu, rodičku a ženu po pôrode.