Vrozené anomálie hlavy a krku

Janka Jakubíková
Grada Publishing, a.s., 2012
Signatúra: K 55466

Vysoko odborná monografia zahŕňa vrodené anomálie v oblasti hlavy a krku, aj doteraz v literatúre nepopísané - uvádza etiológiu, príznaky, diagnostiku a možnosti liečby podľa najnovších poznatkov.

Publikácia je členená do 8 kapitol podľa orgánu, ktorý anomália postihuje: 1. vrodené anomálie nosa a vedľajších nosových dutín, 2. hltanu a ústnej dutiny, vrátane pier jazyka, 3. hrtanu, 4. trachey, 5. ezofágu, 6. krku a 8. anomálie ucha.

Každá kapitola okrem kapitoly 7 obsahuje prenatálny a postnatálny vývin jednotlivých orgánov. Jednotlivé anomálie sú systematicky usporiadané, vždy majú uvedenú definíciu, literárny prehľad, etiológiu, dedičnosť, klinické príznaky, diagnostiku a liečbu podľa najnovších vedeckých poznatkov. V monografii sú zahrnuté všetky známe vrodené anomálie, aj ojedinelé anomálie, doteraz v odbornej literatúre nepopísané.

Kapitola 7 sa venuje etiológii a diagnostike príčin stridoru a dysfágie u novorodencov a detí. To sú najčastejšie príznaky podmienené práve vrodenými anomáliami hlavy a krku.

Jedinečnosť knihy je v bohatej farebnej obrazovej dokumentácii (fotografie anomálií, endoskopické a rádiodiagnostické nálezy). Pomocou tabuliek v texte je možné nielen rozoznať a správne diagnostikovať i vzácnejšie anomálie, ale hlavne zvoliť najvhodnejšiu liečbu.