Základy dětského lékařství

F. Stožický, Josef Sýkora a kol.
Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2015
Signatúra: U 11745

Detské lekárstvo (pediatria) je jedným zo základných medicínskych odborov. V porovnaní s ostatnými je však pre študenta medicíny a lekára náročnejší, a to prinajmenšom pre svoj významný a charakteristický vývinový aspekt. Veď jeho problematiku vymedzuje na jednej strane práve sa rodiaci jedinec a na druhej strane mladý dospelý.

Detské lekárstvo, rovnako ako ostatné medicínske odbory, sa neustále mení v dôsledku nových teoretických poznatkov i praktických skúseností. Druhé vydanie učebnice Základy dětského lékařství predstavuje študijný materiál, v ktorom študent medicíny nájde všetky základné informácie o klinických aspektoch pediatrickej starostlivosti. Zameranie učebnice zostalo predovšetkým klinické, popisujúce etiológiu, patofyziológiu, symptomatológiu, diagnostiku, terapiu a prevenciu chorôb vyskytujúcich sa v detskej populácii.

Jednotlivé kapitoly poskytujú sumár poznatkov o raste a vývine dieťaťa, detskej výžive, dedičných chorobách a vrodených chybách, vrodených poruchách látkovej premeny, intenzívnej starostlivosti v pediatrii, chorobách dýchacích ciest, poruchách imunity a alergických ochorení, gastroenterológii, kardiológii, endokrinológii, chorobách krvi a nádoroch, nefrológii, zápalových ochoreniach spojiva, dermatológii, exantémových infekčných ochoreniach, neuroinfekciách a chorobách nervovej sústavy v detskom veku. Niektoré kapitoly učebnice boli celkom prepracované a iné doplnené o nové informácie, aby zodpovedali „evidence based medicine“ – medicíne založenej na dôkazoch.