Duodecim Evidence Based Medicine Guidelines

Duodecim Evidence Based Medicine GuidelinesPonuka bezplatného prístupu do databázy Fínskej medicínskej spoločnosti (Finish medical society) Duodecim Evidence Based Medicine Guidelines (https://www.ebm-guidelines.com/slovakia), ktorý je do 31.12.2023 bezplatný pre krajiny strednej a východnej Európy vrátane Slovenska. 

 • Prístup do Duodecim EBMG je bezplatný do 31.12.2023 zo všetkých počítačov, smartfónov a tabletov (Windows, MacOS, Android, iOS) v rámci Slovenska odkiaľkoľvek bez ohľadu na to, či ste, alebo nie ste registrovaným členom našej knižnice (ak sa predsa rozhodnete pre služby našej knižnice, môžete sa registrovať tu)
 • Cieľom prístupu je pomoc lekárom pri zvládaní súčasných mimoriadnych zdravotných a núdzových situácií všade.

Čo je Duodecim a Duodecim EBMG?


 • Duodecim je vedecká vydavateľská pobočka Fínskej lekárskej spoločnosti, najväčšej lekárskej vydavateľskej spoločnosti v severských krajinách.
 • EBMG je ich databáza poznatkov o medicíne založená na dôkazoch, základná medicínska informácia vo fínskom systéme elektronického zdravotníctva. Môžu si ho predplatiť jednotlivci, inštitúcie alebo organizácie.
 • EBMG je tiež súčasťou EBMEDS, čo je databáza medicínskych poznatkov na podporu klinických rozhodnutí vo fínskych systémoch EMR.

Prečo poskytujeme tento prístup teraz?


 • Predovšetkým pandémia COVID spôsobila mimoriadny tlak na systémy zdravotnej starostlivosti v európskych krajinách pri zvládaní tejto krízy.
 • Duodecim poskytuje bezplatný prístup k Duodecim EBMG lekárom, ktorí na základe metodických odporúčaní dokážu efektívne zlepšiť zdravotnú starostlivosť.

Prečo sú guideliny dôležité?


Tieto odporúčania sú založené na dôkazoch z praxe, ktorých cieľom je optimalizovať a zlepšiť kvalitu, a tiež náklady spojené so starostlivosťou o pacienta. Pri pravidelnom využívaní majú potenciál ovplyvniť výsledky starostlivosti k lepšiemu.

 • Pomáhajú lekárom okamžite vykonať lepšie a OVEĽA rýchlejšie lekárske rozhodnutie
 • Výsledkom je úspora času a zníženie celkovej pracovnej záťaže v systéme
 • Obsahujú najnovšie medzinárodné medicínske poznatky pre lekárov
 • V dôsledku toho môžu pomôcť lepšie sa vyrovnať so zvýšeným tokom pacientov spôsobeným súčasnou situáciou a tiež pomáha optimalizovať pracovné zaťaženie zdravotníckeho personálu.

Budeme veľmi radi za váš feedback ohľadom guidelines, v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo pri probléme s prístupom nás neváhajte kontaktovať.

Dátum poslednej aktualizácie: 05.06.2023