Aktuality

18.09.2019

Otvorený prístup k článkom na tému Food and Public Health

Prečítajte si do 30.11.2019 výber článkov z časopisov Oxord University Press na tému „strava a výživa v súvislosti so zdravím“. Viac >>
07.06.2019

Otvorený prístup k video učebnici JoVE Core Bio

Pozrite si do 31.12.2019 voľne dostupnú učebnicu. Je zameraná na interaktívnu výučbu základov biológie. JoVE Core predstavuje vedecké koncepty prostredníctvom vyše 400 animovaných videí a textových popisov vytvorených odborníkmi. Vizualizácia cez videá umožňuje študentom rýchlo pochopiť zložité vedecké myšlienky a modely. Zastúpené sú procesy v bunkách, genetika, ľudská biológia, ekológia a evolúcia. Prístup je funkčný z akéhokoľvek zariadenia s online pripojením. Videá možno zdieľať, vkladať do webových stránok. U všetkých videí je k dispozícii obsah, prepis hovoreného komentára a možnosť zapnutia titulkov v angličtine. Viac >>
31.05.2019

Skúšobný prístup – Stránky vydavateľstva Wolters Kluwer s tematikou opoidovej epidémie

Skúšobný prístup je do 31. októbra. Články pomôžu zdravotníkom lepšie porozumieť problémom závislosti na opoidoch a riešiť ich. Nájdete tu odkazy na odborné články o súčasnom výskume z pohľadu psychiatrie, paliatívnej starostlivosti, zneužívania návykových látok, odkazy na relevantné topics do databázy UpToDate, odkazy na protokoly z Centers for Disease Control (CDC), zoznam odbornej literatúry/štúdijných textov a iné. Prístup po úroveň abstraktu. Viac >>
25.03.2019

Skúšobný prístup - Nobelova cena za lekárstvo a fyziológiu 2018

Skúšobný prístup je do 30. apríla 2019. Prečítajte si články, ktorých spoluautormi sú nositelia nobelovej ceny za rok 2018 – James P. Allison a Tasuku Honjo. Viac >>
25.03.2019

Skúšobný prístup: The Royal Society Publishing

Skúšobný prístup je od 1. marca do 1. mája 2019. The Royal Society Publishing – skúšobný prístup obsahuje 10 recenzovaných časopisov od vydavateľstva britskej Kráľovskej vedeckej spoločnosti, medzi ktoré patrí aj najdlhšie vydávaný časopis na svete Philosophical Transations A. Časopisy sú zamerané matematiku, techniku, biologické a fyzikálne vedy, vrátane astronómie, chémie, informatiky, geovied, environmentálnych vied, materiálových vied, biomedicíny a dejín vedy. Viac >>

Knižné novinky

17.09.2019

Klinická kardiologie

Kniha podáva logicky usporiadaný prehľad najdôležitejších a úplne aktualizovaných praktických znalostí z oblasti celej kardiológie a angiológie. Do tohto 4. prepracovaného a aktualizovaného vydania autori zahrnuli nové odporúčania z roku 2018, týkajúce sa postupov pri diagnóze a opatrení u pacientov so synkopou, s arteriálnou hypertenziou, odporúčania pre revaskularizáciu myokardu, rovnako ako štvrtú definíciu infarktu myokardu a postupy pri kardiovaskulárnych ochoreniach počas tehotenstva. Viac >>
Signatúra: K 59440
06.09.2019

Anestéziológia a intenzívna medicína pre študentov lekárskej fakulty

V predloženej učebnici si autori predsavzali zhrnúť informácie, ktoré pre úspešné absolvovanie predmetu Anestéziológia a intenzívna medicína považujú za esenciálne. Jednotlivé kapitoly sú vybraté a zostavené tak, aby obsiahli štyri základné oblasti, ktoré sa vyučujú v rámci predmetu Anestéziológia a intenzívna medicína. Sú to: Anestéziológia, Intenzívna medicína, Liečba bolesti a Neodkladná starostlivosť. Pre lepšiu názornosť je učebnica doplnená mnohými prevzatými aj originálnymi obrázkami a tabuľkami.
Signatúra: U 12154
27.08.2019

Rádiológia pre stomatológov

Zobrazovacia diagnostika patologických stavov je oblasť neobyčajne bohato členitá a komplikovaná. Plynulý vývoj rádiológie však znamená, že v tejto oblasti došlo k výraznému posunu k metódam vyžadujúcim prehĺbené špeciálne technické, ako aj interpretačné znalosti. Predkladaná učebnica obsahuje najnovšie poznatky v tomto zmysle. Bude prínosom nielen pre študentov zubného lekárstva, ale aj pre stomatológov pri svojej každodennej praxi, či počas prípravy na subšpecializáciu v odboroch zubného lekárstva.
Signatúra: U 12120
13.08.2019

Imunologie a imunoterapie nádorů

Odborná monografia obsahuje kapitoly zaoberajúce sa problematikou nádorovej imunológie a imunoterapie na všeobecnej úrovni a kapitoly prinášajúce súhrn poznatkov o klinickom využití imunoterapie, jej výsledkoch a obmedzeniach v protinádorovej liečbe. Monografia je spoločným dielom odborníkov z oblasti onkológie, imunológie a patológie.
Signatúra: K 59354