Aktuality

01.10.2020

ProQuest otvára svoje brány

Upozorňujeme Vás na príjemnú novinku týkajúcu sa prístupu k dokumentom na platforme ProQuest. Všetci používatelia z otvoreného webu, napr. z internetového prehliadača Google, majú priamy prístup k platforme ProQuest. Vyhľadávanie môžete začať aj rovno na https://www.proquest.com/.
03.03.2020

Skúšobný prístup: Gale Reference Complete

Radi by sme Vás informovali, že do konca septembra 2020 bude databáza GALE rozšírená o skúšobný prístup do databázy Gale Reference Complete. Databáza poskytuje prístup do najrozsiahlejšieho balíčka primárnych a sekundárnych zdrojov. Je neoceniteľným prínosom pre používateľov všetkých akademických úrovní, od vysokoškolských študentov až po skúsených vedeckých pracovníkov. GRC pokrýva takmer všetky oblasti výskumu a každú disciplínu, ponúka vysokú kvalitu, dôveryhodný a jedinečný obsah.
21.02.2020

Týždeň slovenských knižníc

Týždňom slovenských knižníc štartujeme mesiac, ktorý je už tradične zameraný na knihu a čítanie. Slovenská asociácia knižníc, v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc, vyhlásila v tomto roku už 21.ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v dňoch 2. marca – 8. marca 2020 pod spoločným mottom: „Knižnice pre všetkých“.

Slovenská lekárska knižnica Vás týmto srdečne pozýva do svojich priestorov, kde Vám aj tento rok ponúkne obľúbené akcie. Viac >>
17.02.2020

Podporte nás 2 % z dane

Občianske združenie MEDLIB sa aj v roku 2020 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte prosím 2 % Vašich daní na nákup biomedicínskej literatúry. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme. Viac >>
13.02.2020

Vydavatelia sprístupňujú články a kapitoly o koronavíruse

Vydavateľstvo John Wiley & Sons Inc. poskytlo, s ohľadom na vypuknutie nákazy v Číne, bezplatný prístup ku všetkým článkom, ktoré súvisia s koronavírusmi.
54 relevantných článkov, napr. z časopisov Journal of Medical Virology, Transboundary and Emerging Diseases, Zoonoses and Public Health, bude zdarma dostupných minimálne do konca apríla 2020.
Voľný prístup bude umožnený tiež ku všetkým ďalším novo publikovaným článkom. Viac >>

Knižné novinky

19.11.2020

Aktuality v problematike kolorektálneho karcinómu

Rakovina hrubého čreva je tretím najčastejšie diagnostikovaným nádorovým ochorením v Európe. Slovensko bolo dlho v jej výskyte na prvom mieste v Európe. Včasné odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka výrazne zlepšuje možnosti a účinnosť liečby. Podľa odhadov dosahuje úspešnosť liečby pri včasnom určení diagnózy až 90 %. Predkladaná monografia prináša vysoko aktuálnu problematiku kolorektálneho karcinómu. Viac >>
Signatúra: K 59767
10.11.2020

Transplantácia obličky

Predkladané súborné dielo je venované komplexnej problematike transplantácii obličiek a súčasne je aj poctou zakladateľom slovenskej transplantológie. Uvedená metodika komplexnej problematiky transplantácií obličiek ako aj algoritmy diagnostiky a riešenia rôznych komplikácií po transplantácii obličky vyplývajú z vlastných klinických skúseností autorov a vyjadrujú racionálny postup v diagnostike a pri riešení týchto situácií po transplantácii obličky. Viac >>
Signatúra: K 59665
27.10.2020

Hypertenze

Arteriálna hypertenzia patrí v rozvinutých krajinách k najčastejším a bez pochyby medicínsky i ekonomicky najzávažnejším ochoreniam. Je jedným z kľúčových rizikových faktorov vzniku kardiovaskulárnych ochorení a zásadným spôsobom prispieva ku kardiovaskulárnej úmrtnosti, ktorá sa u oboch pohlaví pohybuje okolo 50%. Piate aktualizované vydanie monografie Hypertenzia prináša aktuálny stav poznania v oblasti diagnostiky a terapie lekárskych arteriálnej hypertenzie a s ňou súvisiacich ochorení. Viac >>
Signatúra: K 59775
20.10.2020

Slovník lékařských zkratek

Druhé rozšírené a aktualizované vydanie Slovníka lekárskych skratiek obsahuje približne o 1 000 skratiek viac oproti predchádzajúcemu vydaniu a vychádza z pomerne rozdielnych zdrojov. Základ tvoria skratky z Veľkého lekárskeho slovníka a predovšetkým excerpcia z niekoľkých stoviek kníh z českých nakladateľstiev, českých odborných časopisov a prezentácií prednášaných na odborných zjazdoch a kongresoch. Slovník bude užitočnou príručkou umožňujúcou lepšiu orientáciu v súčasnej medicíne pre profesionálov i laikov. Viac >>
Signatúra: K 59774