Aktuality

18.09.2019

Otvorený prístup k článkom na tému Food and Public Health

Prečítajte si do 30.11.2019 výber článkov z časopisov Oxord University Press na tému „strava a výživa v súvislosti so zdravím“. Viac >>
07.06.2019

Otvorený prístup k video učebnici JoVE Core Bio

Pozrite si do 31.12.2019 voľne dostupnú učebnicu. Je zameraná na interaktívnu výučbu základov biológie. JoVE Core predstavuje vedecké koncepty prostredníctvom vyše 400 animovaných videí a textových popisov vytvorených odborníkmi. Vizualizácia cez videá umožňuje študentom rýchlo pochopiť zložité vedecké myšlienky a modely. Zastúpené sú procesy v bunkách, genetika, ľudská biológia, ekológia a evolúcia. Prístup je funkčný z akéhokoľvek zariadenia s online pripojením. Videá možno zdieľať, vkladať do webových stránok. U všetkých videí je k dispozícii obsah, prepis hovoreného komentára a možnosť zapnutia titulkov v angličtine. Viac >>
31.05.2019

Skúšobný prístup – Stránky vydavateľstva Wolters Kluwer s tematikou opoidovej epidémie

Skúšobný prístup je do 31. októbra. Články pomôžu zdravotníkom lepšie porozumieť problémom závislosti na opoidoch a riešiť ich. Nájdete tu odkazy na odborné články o súčasnom výskume z pohľadu psychiatrie, paliatívnej starostlivosti, zneužívania návykových látok, odkazy na relevantné topics do databázy UpToDate, odkazy na protokoly z Centers for Disease Control (CDC), zoznam odbornej literatúry/štúdijných textov a iné. Prístup po úroveň abstraktu. Viac >>
25.03.2019

Skúšobný prístup - Nobelova cena za lekárstvo a fyziológiu 2018

Skúšobný prístup je do 30. apríla 2019. Prečítajte si články, ktorých spoluautormi sú nositelia nobelovej ceny za rok 2018 – James P. Allison a Tasuku Honjo. Viac >>
25.03.2019

Skúšobný prístup: The Royal Society Publishing

Skúšobný prístup je od 1. marca do 1. mája 2019. The Royal Society Publishing – skúšobný prístup obsahuje 10 recenzovaných časopisov od vydavateľstva britskej Kráľovskej vedeckej spoločnosti, medzi ktoré patrí aj najdlhšie vydávaný časopis na svete Philosophical Transations A. Časopisy sú zamerané matematiku, techniku, biologické a fyzikálne vedy, vrátane astronómie, chémie, informatiky, geovied, environmentálnych vied, materiálových vied, biomedicíny a dejín vedy. Viac >>

Knižné novinky

18.10.2019

Klinická dermatovenerologie

Celkovo až 73 autorov sa spojilo pri tvorbe unikátnej česko-slovenskej učebnice Klinická dermatovenerologie. Cieľom autorského kolektívu bolo vytvoriť základnú učebnicu, ktorá bude pokrývať celú šírku odboru dermatovenerológie a bude porovnateľná so zahraničnými učebnicami a to obsahom aj formou. Obsah knihy vychádza z veľkých medzinárodných učebníc, vzorom bola najmä Fitzpatrick´s dermatology in general medicine, ale i ďalšie. Viac >>
Signatúra: U 12184
11.10.2019

Základy srdeční resynchronizační léčby

Zlyhanie srdca je spoločne s fibriláciou predsiení považované za epidémiu 21. storočia. Nielen farmakologická, ale predovšetkým nefarmakologická liečba srdcového zlyhania zaznamenala za posledné desaťročie obrovské zmeny. Hlavným cieľom predkladanej knihy je zhrnúť tematiku srdcovej resynchronizačnej liečby do ucelenej a prakticky použiteľnej publikácie. Neoddeliteľnú súčasť textu tvoria videosekvencie, ktorých vzhliadnutie umožní čitateľom presnejšiu a "čitateľnejšiu" predstavu skiaskopického zobrazenia tam, kde to statický obrázok neumožňuje. Viac >>
Signatúra: K 59410
03.10.2019

Poranění míchy: Příčiny, důsledky, organizace péče

Monografia je spoločným dielom kolektívu renomovaného pracoviska Spinálnej jednotky Fakultnej nemocnice v Motole v Prahe a ich blízkych spolupracovníkov. Obsiahla publikácia pojednáva na vyše 500 stranách o poranení miechy - od jeho vzniku až po návrat jedinca do bežného života. Autori sa snažili zachytiť a zosumarizovať najnovšie informácie zo svetovej literatúry a obohatiť ich o svoje vlastné skúsenosti a prístupy. Viac >>
Signatúra: K 59469
24.09.2019

Základy klinickej propedeutiky, rádiológie a nukleárnej medicíny

Publikácia je určená pre študentov nelekárskych zdravotníckych odborov. Jej vydanie bolo motivované snahou poskytnúť poznatky na získanie anamnézy, vykonanie základného fyzikálneho vyšetrenia pri chorobách kardiovaskulárneho, dýchacieho a endokrinného systému, pri chorobách obličiek, gastrointerstinálneho, hematologického a pohybového systému, ako aj vedomosti o vitálnych funkciách. Súčasťou publikácie sú aj základné poznatky z rádiológie a nukleárnej medicíny. Viac >>
Signatúra: U 12164