Aktuality

25.03.2019

Skúšobný prístup - Nobelova cena za lekárstvo a fyziológiu 2018

Skúšobný prístup je do 30. apríla 2019. Prečítajte si články, ktorých spoluautormi sú nositelia nobelovej ceny za rok 2018 – James P. Allison a Tasuku Honjo. Viac >>
25.03.2019

Skúšobný prístup: The Royal Society Publishing

Skúšobný prístup je od 1. marca do 1. mája 2019. The Royal Society Publishing – skúšobný prístup obsahuje 10 recenzovaných časopisov od vydavateľstva britskej Kráľovskej vedeckej spoločnosti, medzi ktoré patrí aj najdlhšie vydávaný časopis na svete Philosophical Transations A. Časopisy sú zamerané matematiku, techniku, biologické a fyzikálne vedy, vrátane astronómie, chémie, informatiky, geovied, environmentálnych vied, materiálových vied, biomedicíny a dejín vedy. Viac >>
25.03.2019

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj tento rok zapojila do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc, ktorého 20. ročník sa konal v dňoch 4.3.-10.3.2019.
Počas celého týždňa pre čitateľov prebiehali obľúbené akcie, v rámci ktorých bolo možné do knižnice vrátiť knihy po uplynutí výpožičnej doby bez platenia sankčných poplatkov. Tak ako každý rok, i teraz sme dvere knižnice otvorili s ponukou bezplatného zápisu pre všetkých nových záujemcov. Túto možnosť využilo počas týždňa viac ako 20 nových čitateľov.
22.02.2019

Týždeň slovenských knižníc

Slovenská asociácia knižníc v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc vyhlásili v tomto roku 20. jubilejný ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v dňoch 4. marca – 10. marca 2019 pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých.
Slovenská lekárska knižnica Vás srdečne pozýva na podujatia, ktoré pripravila pre lekárov, zdravotníckych pracovníkov, študentov i širokú verejnosť. Aj tento rok máme pre Vás pripravené Vaše obľúbené akcie.

Tešíme sa vašu návštevu. Viac >>
22.02.2019

Podporte nás 2 % z dane

Občianske združenie MEDLIB sa aj v roku 2019 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte prosím 2 % Vašich daní na nákup biomedicínskej literatúry. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme. Viac >>

Knižné novinky

20.05.2019

Revmatologie v klinických scénářích

Hlavný zámerom knihy je predstaviť spôsob uvažovania reumatológa o pacientovi, ktorý prichádza s kombináciou symptómov a objektívnych nálezov svedčiacich o možnej prítomnosti zápalového reumatického ochorenia. Na typických scenároch z klinickej praxe sprevádzajú autori čitateľa na ceste od syndrómu k špecifickej diagnóze a tam, kde je to relevantné, aj rozvahou o stratégii a cieľoch liečby.
Signatúra: K 59161
13.05.2019

Amyotrofická laterálna skleróza

Cieľom tejto publikácie je zhrnúť poznatky v diagnostike, diferenciálnej diagnostike, manažmente amyotrofickej laterálnej sklerózy (ALS) a poskytnúť sumárnejší pohľad na ochorenia motorického neurónu, z ktorých niektoré reagujú na etiopatogenetickú liečbu. Pri písaní publikácie autor vychádzal okrem literárnych údajov aj z vlastných mnohoročných skúseností s manažmentom ALS v ambulancii, ako aj skúseností a poznatkov z EMG laboratória. Kniha predstavuje v súčasnosti jedinú aktuálne spracovanú problematiku tohto ochorenia v slovenskom písomníctve, preto sa stáva neoceniteľným zdrojom informácií nielen pre študentov medicíny, neurológov, ale aj lekárov viacerých medicínskych odborov.
Signatúra: K 59294
06.05.2019

Vrozené srdeční vady v dospělosti

Od prvého vydania knihy Vrozené srdeční vady v dospělosti sa významne zmenili diagnostické i terapeutické možnosti u dospelých s vrodenými chybami srdca. Druhé prepracované a doplnené vydanie predstavuje takmer novú publikáciu, a to tak poňatím, ako aj rozsahom a obsahom. Snahou autorov bolo popísať bežné i komplexné vrodené choroby srdca jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. Súčasťou knihy je aj priložené DVD, ktoré obsahuje viac než 720 nahrávok z vyšetrení pacientov.
Signatúra: K 59360
29.04.2019

Chronická prostatitída - syndróm chronickej prostatickej bolesti

Cieľom tejto knihy je podať všeobecný prehľad chronickej prostatitídy, jej potenciálnych príčin a predpokladaných mechanizmov vzniku, ktoré prispievajú k chronickosti a tiež zlepšiť informovanosť postihnutých pacientov a pomôcť optimalizovať ich manažment. V jednotlivých kapitolách knihy sú opísané súčasné diagnostické postupy, moderná aktuálna liečba tohto ochorenia a doplnené sú aj kazuistiky.
Signatúra: K 59220