Aktuality

27.02.2018

Týždeň slovenských knižníc 2018

Slovenská lekárska knižnica Vás pozýva na 19. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. – 11. marca 2018 pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých.
 
Len počas Týždňa slovenských knižníc:
 
» vám odpustíme poplatok za registráciu a predĺženie platnosti čitateľského preukazu
» nám môžete vrátiť „zabudnuté knihy" bez sankčného poplatku
» môžete využiť individuálne konzultácie k stratégii rešeršovania
 
Tešíme sa vašu návštevu. Viac >>
21.02.2018

Podporte nás 2 % z dane

Vaše dve percentá nám už roky umožňujú nákup biomedicínskej literatúry. Preto sa Občianske združenie MEDLIB aj v roku 2018 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte nám, prosím, 2 % Vašich daní. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme. Viac >>
16.06.2017

Nová vyhľadávacia služba Ovid

Zoznámte sa s novým vyhľadávacím nástrojom spoločnosti Ovid. Slúži lekárom a knihovníkom a umožňuje na jednom mieste sledovať novinky z konkrétneho odboru. Sleduje vyše 5000 odborných časopisov excerpovaných v databáze Medline (od roku 2011 po súčasnosť) a spravodajské portály. Výber odborov a vzhľad úvodnej stránky si prispôsobí každý používateľ podľa svojich potrieb, stačí si vytvoriť osobný účet.
23.03.2017

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj tento rok zapojila do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc, ktorého 18. ročník sa konal v dňoch 13.3.-17.3.2017. Našu knižnicu navštívilo celkom 173 používateľov.
Do akcie Týždeň bez poplatkov sa zapojilo 47 používateľov, ktorí využili bezplatnú ročnú registráciu alebo prihlásenie za nového člena knižnice a 12 používateľov využilo odpustenie sankčných poplatkov za upomienky.
09.03.2017

Týždeň slovenských knižníc 2017

Slovenská lekárska knižnica Vás pozýva na 18. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. – 18. marca 2017 pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých. Len počas Týždňa slovenských knižníc Vám odpustíme poplatok za registráciu a predĺženie platnosti čitateľského preukazu, môžete nám vrátiť „zabudnuté knihy" bez sankčného poplatku a taktiež môžete využiť individuálne konzultácie k stratégii rešeršovania.
Tešíme sa vašu návštevu. Viac >>

Knižné novinky

25.05.2018

Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku

Od vydania poslednej učebnice otorinolaryngológie autorského kolektívu prof. Profanta a spolupracovníkov uplynulo už 17 rokov. Autori predkladanej publikácie cítili morálnu potrebu vydať monografiu, aby sa zachovala kontinuita vo vzdelávaní a zachytil vývoj v odbore od roku 2000. Kniha je určená predovšetkým študentom slovenských lekárskych fakúlt. Zachytáva celý rozsah chirurgických výkonov na hlave a krku. Obsahuje množstvo peroperačných fotografií s vyznačením anatomických štruktúr a patologických nálezov, ako aj nákresy chirurgických výkonov.
Signatúra: K 58931
17.05.2018

HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách

Kniha je členená a cielená tak, aby bola príručkou tak pre rádiológov, ako aj pre pneumológov v ich každodennej praxi. Všeobecná časť knihy sprostredkuje kľúč k poznávaniu a diferenciálnej diagnostike rádiologických nálezov intersticiálnych pľúcnych procesov. Špeciálna časť publikácie obsahuje prakticky orientované modelové kazuistiky.
Signatúra: K 58635
09.05.2018

Hepatitída C

Infekcia vírusom hepatitídy C patrí do skupiny krvou prenosných ochorení a je najčastejšou príčinou chronického ochorenia pečene a cirhózy pečene. Vo vyspelých krajinách západného sveta predstavujú dôsledky chronickej HCV infekcie najčastejšiu príčinu transplantácie pečene. Monografia obsahuje kompletnú problematiku týkajúcu sa vírusovej hepatitídy C. Ide o najobsiahlejšiu prácu venovanú tejto problematike v českej literatúre.
Signatúra: K 58582
27.04.2018

Nepozornost, hyperaktivita a impulzivita: Zápory i klady ADHD v dospělosti

Publikácia prináša základné informácie o syndróme poruchy pozornosti s hyperaktivitou, o jeho vzniku, vývoji a zmenách v prejavoch od detstva až po dospelosť. Prostredníctvom príbehov dospelých hyperaktívnych ľudí ukáže čitateľom konkrétne možnosti kompenzácie ťažkostí, ktoré so sebou hyperaktivita prináša a taktiež možnosti terapeutickej pomoci, ktoré pomáhajú zvládať negatívne prejavy tohto syndrómu a posilňujú pozitívne stránky osobnosti dospelých hyperaktívnych jedincov.
Signatúra: K 58511