Aktuality

03.03.2020

Skúšobný prístup: Gale Reference Complete

Radi by sme Vás informovali, že do konca septembra 2020 bude databáza GALE rozšírená o skúšobný prístup do databázy Gale Reference Complete. Databáza poskytuje prístup do najrozsiahlejšieho balíčka primárnych a sekundárnych zdrojov. Je neoceniteľným prínosom pre používateľov všetkých akademických úrovní, od vysokoškolských študentov až po skúsených vedeckých pracovníkov. GRC pokrýva takmer všetky oblasti výskumu a každú disciplínu, ponúka vysokú kvalitu, dôveryhodný a jedinečný obsah.
21.02.2020

Týždeň slovenských knižníc

Týždňom slovenských knižníc štartujeme mesiac, ktorý je už tradične zameraný na knihu a čítanie. Slovenská asociácia knižníc, v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc, vyhlásila v tomto roku už 21.ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v dňoch 2. marca – 8. marca 2020 pod spoločným mottom: „Knižnice pre všetkých“.

Slovenská lekárska knižnica Vás týmto srdečne pozýva do svojich priestorov, kde Vám aj tento rok ponúkne obľúbené akcie. Viac >>
17.02.2020

Podporte nás 2 % z dane

Občianske združenie MEDLIB sa aj v roku 2020 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte prosím 2 % Vašich daní na nákup biomedicínskej literatúry. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme. Viac >>
13.02.2020

Vydavatelia sprístupňujú články a kapitoly o koronavíruse

Vydavateľstvo John Wiley & Sons Inc. poskytlo, s ohľadom na vypuknutie nákazy v Číne, bezplatný prístup ku všetkým článkom, ktoré súvisia s koronavírusmi.
54 relevantných článkov, napr. z časopisov Journal of Medical Virology, Transboundary and Emerging Diseases, Zoonoses and Public Health, bude zdarma dostupných minimálne do konca apríla 2020.
Voľný prístup bude umožnený tiež ku všetkým ďalším novo publikovaným článkom. Viac >>
05.02.2020

OVIDSP

Wolters Kluwer Ovid je najdôveryhodnejší poskytovateľ online lekárskych a ošetrovateľských časopisov vydavateľstva Lippincott Williams & Wilkins (LWW).

Knižné novinky

28.09.2020

Diferenciální diagnostika bolestivého kloubu v klinické praxi

Hlavným cieľom knihy je zoznámiť čitateľa s klinickým obrazom širokej škály ochorení, ktoré sa prejavujú bolesťou kĺbov. Dôraz je kladený na rozlíšenie jednotlivých príčin od tých častých po menej časté, až vzácne ochorenia postihujúce pohybový aparát. Kniha by mala slúžiť ako praktický návod, ako rozpoznať rôzne formy bolestivých kĺbových stavov v každodennej klinickej praxi. Viac >>
Signatúra: K 59692
17.09.2020

Mikrobióm a zdravie človeka

Pojem mikrobióm je relatívne nový, v medicínskej literatúre sa začína objavovať od roku 2012. K tvorbe publikácie viedol autorov nedostatok relevantných informácií v našom písomníctve z prudko sa rozvíjajúcej oblasti mikrobiálneho osídlenia človeka a vzájomných interakcií medzi makroorganizmom a mikroorganizmami. Jej cieľom bolo podať vedecky preverené a klinicky objektivizované informácie pre využívanie účinkov mikrobiómu, jeho vývoja, zmien a možností jeho terapeutického ovplyvnenia od raného detstva. Viac >>
Signatúra: K 59724
08.09.2020

Diabezita: Diabetes a obezita – nerozlučné dvojičky

Aj vzhľadom na nepriaznivú situáciu na Slovensku v náraste diabezity sa autori rozhodli vytvoriť monografiu, ktorá prináša mnohé nové poznatky, ako aj pohľady na problematiku vzťahov medzi obezitou a diabetom 2. typu. Publikácia sa dotýka najrozličnejších aspektov genetiky, patofyziológie, nutričnej, farmakologickej a chirurgickej liečby, až po sociálne aspekty syndrómu diabezity. Viac >>
Signatúra: K 59742
26.08.2020

Poruchy dýchání ve spánku

Cieľom tejto publikácie je priblížiť širšej odbornej verejnosti poruchy dýchania v spánku, predovšetkým obštrukčné spánkové apnoe a chrápanie, ich rozpoznanie, diagnostiku a moderné postupy liečby. Špeciálna časť monografie sa zameriava predovšetkým na chirurgické riešenie spánkových porúch a snaží sa podať ucelený prehľad v súčasnosti používaných operácií. Viac >>
Signatúra: K 59632