Aktuality

27.02.2018

Týždeň slovenských knižníc 2018

Slovenská lekárska knižnica Vás pozýva na 19. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. – 11. marca 2018 pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých.
 
Len počas Týždňa slovenských knižníc:
 
» vám odpustíme poplatok za registráciu a predĺženie platnosti čitateľského preukazu
» nám môžete vrátiť „zabudnuté knihy" bez sankčného poplatku
» môžete využiť individuálne konzultácie k stratégii rešeršovania
 
Tešíme sa vašu návštevu. Viac >>
21.02.2018

Podporte nás 2 % z dane

Vaše dve percentá nám už roky umožňujú nákup biomedicínskej literatúry. Preto sa Občianske združenie MEDLIB aj v roku 2018 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte nám, prosím, 2 % Vašich daní. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme. Viac >>
16.06.2017

Nová vyhľadávacia služba Ovid

Zoznámte sa s novým vyhľadávacím nástrojom spoločnosti Ovid. Slúži lekárom a knihovníkom a umožňuje na jednom mieste sledovať novinky z konkrétneho odboru. Sleduje vyše 5000 odborných časopisov excerpovaných v databáze Medline (od roku 2011 po súčasnosť) a spravodajské portály. Výber odborov a vzhľad úvodnej stránky si prispôsobí každý používateľ podľa svojich potrieb, stačí si vytvoriť osobný účet.
23.03.2017

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj tento rok zapojila do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc, ktorého 18. ročník sa konal v dňoch 13.3.-17.3.2017. Našu knižnicu navštívilo celkom 173 používateľov.
Do akcie Týždeň bez poplatkov sa zapojilo 47 používateľov, ktorí využili bezplatnú ročnú registráciu alebo prihlásenie za nového člena knižnice a 12 používateľov využilo odpustenie sankčných poplatkov za upomienky.
09.03.2017

Týždeň slovenských knižníc 2017

Slovenská lekárska knižnica Vás pozýva na 18. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. – 18. marca 2017 pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých. Len počas Týždňa slovenských knižníc Vám odpustíme poplatok za registráciu a predĺženie platnosti čitateľského preukazu, môžete nám vrátiť „zabudnuté knihy" bez sankčného poplatku a taktiež môžete využiť individuálne konzultácie k stratégii rešeršovania.
Tešíme sa vašu návštevu. Viac >>

Knižné novinky

15.03.2018

Rázštepy - Clefts

Rázštepy pery a podnebia patria medzi najčastejšie vrodené vývojové chyby tváre. Výrazne ovplyvňujú vzhľad dieťaťa svojou orofaciálnou lokalizáciou a vyžadujú dlhodobejšiu liečbu nielen samotného defektu, ale aj iných pridružených problémov (poruchy sluchu, reči, vývoja zuboradia). Predstavujú problém nielen zdravotný, ale kvôli lokalizácii na tvári môžu ovplyvniť aj psychosociálny vývoj dieťaťa.
Signatúra: K 58669
05.03.2018

Melanom: Imunoterapie a cílená léčba

Táto aktuálna a praktická monografia predstavuje čitateľom možnosti cielenej liečby a imunoterapie melanómu, a to na pozadí zrozumiteľného výkladu jeho molekulárnej biológie a imunológie. Okrem aktuálne používaných terapeutických postupov kniha popisuje tiež najbližšie perspektívy imunoterapie a cielenej liečby melanómu. Kniha je určená predovšetkým onkológom a dermatológom.
Signatúra: K 58462
20.02.2018

Generalizovaná úzkostná porucha v klinické praxi

Kniha je venovaná jednej z najčastejších chronických porúch neurotického spektra, ktorá podstatne zhoršuje kvalitu života pacienta i jeho blízkych a spôsobuje im výrazné utrpenie. Porucha často nebýva rozpoznaná a pacientovi je stanovená mylná diagnóza. Je liečený u praktického lekára a na somatických oddeleniach pre fyziologické príznaky sprevádzajúce poruchu, miesto toho aby mu bola poskytnutá špecializovaná psychiatrická starostlivosť.
Signatúra: K 58506
13.02.2018

Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů

Atlas ilustruje a prakticky vysvetľuje rádiologické nálezy v cievnom riečisku celého tela. Logické usporiadanie jednotlivých kapitol, prehľadný heslovitý teoretický úvod k jednotlivým kapitolám, bohatá obrazová dokumentácia bežných, ale tiež menej častých či raritných nálezov môže byť dobrým sprievodcom v každodennej praxi lekárov.
Signatúra: K 58637