Aktuality

29.05.2018

Databáza GALE

Bol zriadený prístup do multiodborovej databázy Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage, ktorá poskytuje prístup do titulov z rôznych vedných odborov sa skladá z 3 databáz:
Academic OneFile obsahuje viac ako 18 000 titulov určených pre akademické a vedecké knižnice,
General OneFile obsahuje viac ako 14 000 titulov určených pre verejné a iné knižnice,
InfoTrac Custom Journals obsahuje výber 50 titulov charakterizujúcich profil knižnice
27.02.2018

Týždeň slovenských knižníc 2018

Slovenská lekárska knižnica Vás pozýva na 19. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. – 11. marca 2018 pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých.
 
Len počas Týždňa slovenských knižníc:
 
» vám odpustíme poplatok za registráciu a predĺženie platnosti čitateľského preukazu
» nám môžete vrátiť „zabudnuté knihy" bez sankčného poplatku
» môžete využiť individuálne konzultácie k stratégii rešeršovania
 
Tešíme sa vašu návštevu. Viac >>
21.02.2018

Podporte nás 2 % z dane

Vaše dve percentá nám už roky umožňujú nákup biomedicínskej literatúry. Preto sa Občianske združenie MEDLIB aj v roku 2018 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte nám, prosím, 2 % Vašich daní. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme. Viac >>
16.06.2017

Nová vyhľadávacia služba Ovid

Zoznámte sa s novým vyhľadávacím nástrojom spoločnosti Ovid. Slúži lekárom a knihovníkom a umožňuje na jednom mieste sledovať novinky z konkrétneho odboru. Sleduje vyše 5000 odborných časopisov excerpovaných v databáze Medline (od roku 2011 po súčasnosť) a spravodajské portály. Výber odborov a vzhľad úvodnej stránky si prispôsobí každý používateľ podľa svojich potrieb, stačí si vytvoriť osobný účet.
23.03.2017

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj tento rok zapojila do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc, ktorého 18. ročník sa konal v dňoch 13.3.-17.3.2017. Našu knižnicu navštívilo celkom 173 používateľov.
Do akcie Týždeň bez poplatkov sa zapojilo 47 používateľov, ktorí využili bezplatnú ročnú registráciu alebo prihlásenie za nového člena knižnice a 12 používateľov využilo odpustenie sankčných poplatkov za upomienky.

Knižné novinky

10.12.2018

Klinická psychofarmakologie

Kniha predstavuje praktický manuál, ktorý prináša stručný prehľad psychofarmák aktuálne dostupných v Česku a na Slovensku. Nekladie si za cieľ suplovať učebnice farmakológie, či doporučené návody a postupy, ale ponúknuť prehľadného sprievodcu pre prax, ktorý sa pomôže zorientovať v problematike a pri riešení špecifických klinických situácií.
Signatúra: K 58872
04.12.2018

Cievna chirurgia

Na vytvorení prvej vysokoškolskej učebnice cievnej chirurgie na Slovensku sa podieľali početní autori z radov cievnych chirurgov aj príbuzných odborov. Nesporným pozitívom tejto publikácie je mnohoročná vlastná skúsenosť autorov s diagnostikou a chirurgickou, endovaskulárnou aj hybridnou liečbou ochorení cievneho systému. Učebnica bude cennou pomôckou nielen pre pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie cievnych chirurgov, ale aj pre všeobecných chirurgov, angiológov, rádiológov, internistov všeobecných lekárov a lekárov ďalších medicínskych disciplín.
Signatúra: U 12036
26.11.2018

Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy

Druhé upravené vydanie učebnice anatómie je určené študentom ošetrovateľstva a ostatných nelekárskych študijných programov vysokoškolského štúdia, ako aj študentom biomedicínskeho inžinierstva. Cieľom štúdia anatómie týchto študijných programov je porozumieť princípu stavby ľudského tela, jeho častí a orgánov do takých detailov, aby získané vedomosti boli trvalé a boli podkladom pochopenia fyziologických a patologických procesov a zmien. Získané vedomosti umožnia absolventom byť primeranými partnermi lekárov v procese zdravotnej starostlivosti.
Signatúra: U 12038
19.11.2018

Optická koherenční tomografie: Klinický atlas sítnicových patologií

Optická koherentná tomografia (skr. OCT z angl. Optical Coherence Tomography) spôsobila v oftalmológii revolúciu a postupom času sa stala zlatým štandardom medzi zobrazovacími metódami. Druhé prepracované a doplnené vydanie českého OCT atlasu je veľkým prínosom pre klinickú prax. Prišlo na trh práve v čase, keď sa dostupnosť OCT diagnostiky už neobmedzuje len na vyššie špecializované pracoviská, ale stáva sa aj súčasťou bežnej klinickej praxe.
Signatúra: K 59055