Aktuality

07.04.2021

Ukončenie činnosti MEDLIB o.z.

Oznamujeme všetkým priaznivcom MEDLIB o.z., že ku dňu 1.1.2021 ukončilo svoju činnosť.
26.11.2020

Farmakoterapeutická revue - špeciálne vydanie venované novému SARS-CoV-2

Vzhľadom na to, že v súčasnej dobe rastie počet nakazených na covid-19, rozhodol sa autorský kolektív mimoriadneho čísla českého časopisu Farmakoterapeutická revue, po dohode s vydavateľom, bezplatne sprístupniť Supplementum 1/2020 tohto časopisu s názvom Nový koronavirus SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19 okrem tlačenej aj v elektronickej verzii na stránke : Viac >>
01.10.2020

ProQuest otvára svoje brány

Upozorňujeme Vás na príjemnú novinku týkajúcu sa prístupu k dokumentom na platforme ProQuest. Všetci používatelia z otvoreného webu, napr. z internetového prehliadača Google, majú priamy prístup k platforme ProQuest. Vyhľadávanie môžete začať aj rovno na https://www.proquest.com/.
03.03.2020

Skúšobný prístup: Gale Reference Complete

Radi by sme Vás informovali, že do konca roka 2020 bude databáza GALE rozšírená o skúšobný prístup do databázy Gale Reference Complete. Databáza poskytuje prístup do najrozsiahlejšieho balíčka primárnych a sekundárnych zdrojov. Je neoceniteľným prínosom pre používateľov všetkých akademických úrovní, od vysokoškolských študentov až po skúsených vedeckých pracovníkov. GRC pokrýva takmer všetky oblasti výskumu a každú disciplínu, ponúka vysokú kvalitu, dôveryhodný a jedinečný obsah.
21.02.2020

Týždeň slovenských knižníc

Týždňom slovenských knižníc štartujeme mesiac, ktorý je už tradične zameraný na knihu a čítanie. Slovenská asociácia knižníc, v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc, vyhlásila v tomto roku už 21.ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v dňoch 2. marca – 8. marca 2020 pod spoločným mottom: „Knižnice pre všetkých“.

Slovenská lekárska knižnica Vás týmto srdečne pozýva do svojich priestorov, kde Vám aj tento rok ponúkne obľúbené akcie. Viac >>

Knižné novinky

29.03.2021

Průvodce mozkem – Neuroanatomie

Z tohto hodnotného diela môžu načerpať mnoho užitočného neurológovia, neurochirurgovia, ale i ďalší záujemcovia o podrobné štúdium neuroanatómie. Časť publikácie sa venuje operačným prístupom a operačnej technike u intraaxiálnych nádorov, ktorá odráža precízny a systematický prístup autora k tejto problematike, jeho dlhodobé mikroneurochirurgické skúsenosti a skvelo dokumentované operačné výsledky. Viac >>
Signatúra: K 59866
11.02.2021

Zdravie a výživa ľudí 1. - 3. diel

Jedinečné trojdielne kompendium, impozantné rozsahom i erudíciou, sumarizuje najnovšie poznatky zo všetkých oblastí týkajúcich sa zdravej výživy, z pera renomovaných vedcov, lekárov a ďalších odborníkov zo sféry potravinárstva, biológie, medicíny, dietológie, agronómie a ovocinárstva. Vzhľadom k širokému a komplexnému pohľadu na problematiku výživy a potravinových zdrojov je uvedená publikácia aj vynikajúcou učebnou pomôckou. Viac >>
Signatúra: K 59968 K 59869 K 59870
16.01.2021

Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče

Autorský kolektív publikácie tvoria špecialisti z niekoľkých odborov (anestéziológovia, neurochirurgovia, rádiológovia, neurológ ), ktorí v 2. prepracovanom a doplnenom vydaní monografie prinášajú súčasné poznatky o komplexnej perioperačnej starostlivosti v neurochirurgii a zároveň prezentujú svoj názor na danú problematiku, s cieľom poskytnúť praktické informácie pre každodennú prax. Viac >>
Signatúra: K 59862
28.12.2020

Neurofibromatóza a iné syndrómy s „café au lait“ makulami

V tejto publikácii sa autori chcú s čitateľmi podeliť o najnovšie poznatky z literatúry, ako aj o vlastné klinické skúsenosti s diagnostikou geneticky podmienených syndrómov s „café au lait“ makulami (CALM) alebo inými hyperpigmentáciami a o manažmente najčastejšieho ochorenia s CALM – neurofibromatózy typu 1 a ďalších syndrómov. Každé ochorenie je podrobne charakterizované klinicky a tiež geneticky s aktuálnym manažmentom, liečbou ochorenia a odkazom na aktuálne internetové zdroje. Viac >>
Signatúra: K 59730