Aktuality

07.04.2021

Ukončenie činnosti MEDLIB o.z.

Oznamujeme všetkým priaznivcom MEDLIB o.z., že ku dňu 1.1.2021 ukončilo svoju činnosť.
26.11.2020

Farmakoterapeutická revue - špeciálne vydanie venované novému SARS-CoV-2

Vzhľadom na to, že v súčasnej dobe rastie počet nakazených na covid-19, rozhodol sa autorský kolektív mimoriadneho čísla českého časopisu Farmakoterapeutická revue, po dohode s vydavateľom, bezplatne sprístupniť Supplementum 1/2020 tohto časopisu s názvom Nový koronavirus SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19 okrem tlačenej aj v elektronickej verzii na stránke : Viac >>
01.10.2020

ProQuest otvára svoje brány

Upozorňujeme Vás na príjemnú novinku týkajúcu sa prístupu k dokumentom na platforme ProQuest. Všetci používatelia z otvoreného webu, napr. z internetového prehliadača Google, majú priamy prístup k platforme ProQuest. Vyhľadávanie môžete začať aj rovno na https://www.proquest.com/.
03.03.2020

Skúšobný prístup: Gale Reference Complete

Radi by sme Vás informovali, že do konca roka 2020 bude databáza GALE rozšírená o skúšobný prístup do databázy Gale Reference Complete. Databáza poskytuje prístup do najrozsiahlejšieho balíčka primárnych a sekundárnych zdrojov. Je neoceniteľným prínosom pre používateľov všetkých akademických úrovní, od vysokoškolských študentov až po skúsených vedeckých pracovníkov. GRC pokrýva takmer všetky oblasti výskumu a každú disciplínu, ponúka vysokú kvalitu, dôveryhodný a jedinečný obsah.
21.02.2020

Týždeň slovenských knižníc

Týždňom slovenských knižníc štartujeme mesiac, ktorý je už tradične zameraný na knihu a čítanie. Slovenská asociácia knižníc, v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc, vyhlásila v tomto roku už 21.ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v dňoch 2. marca – 8. marca 2020 pod spoločným mottom: „Knižnice pre všetkých“.

Slovenská lekárska knižnica Vás týmto srdečne pozýva do svojich priestorov, kde Vám aj tento rok ponúkne obľúbené akcie. Viac >>

Knižné novinky

24.05.2021

Ultrasonografická anatómia 1

Ultrasonografická anatómia 1
Vysokoškolská učebnica Ultrasonografická anatómia 1 je určená predovšetkým študentom lekárskych fakúlt. Publikácia dopĺňa medzeru na medicínskom literárnom trhu, na ktorom takýto druh literatúry doteraz absentuje. Čitateľ sa v nej oboznámi s koreláciou anatomického a ultrasonografického obrazu orgánov a štruktúr so zameraním na topografickú anatómiu za fyziologického stavu. Viac >>
Signatúra: U 12312
17.05.2021

Pracovné lekárstvo: Vybrané kapitoly I

Pracovné lekárstvo: Vybrané kapitoly I
Monografia je prvou časťou trilógie venovanej aktuálnym otázkam poškodenia zdravia z práce. Zaoberá sa diagnostikou a diferenciálnou diagnostikou najčastejšie hlásených chorôb z povolania v Slovenskej republike. Je určená pre lekárov prvého kontaktu, lekárov špecialistov v odbore pracovné lekárstvo, posudkové lekárstvo, ORL, ortopédia, neurológia a študentov študijného programu všeobecné lekárstvo a verejné zdravotníctvo. Viac >>
Signatúra: K 59884
10.05.2021

Lékařská mikrobiologie: Repetitorium

Lékařská mikrobiologie: Repetitorium
Publikácia ponúka ucelený a systematický prehľad klinicky najvýznamnejších mikroorganizmov, najpoužívanejších antimikrobiálnych látok, jednotlivých metód používaných v praxi mikrobiologického laboratória a v neposlednom rade aj vhľad do problematiky infekčných chorôb z pozície klinického mikrobiológa. Viac >>
Signatúra: K 59908
29.04.2021

Poruchy spánku a bdění

Tretie, prepracované vydanie monografie, je doplnené o najnovšie poznatky a postupy a poukazuje na dynamický rozvoj odboru spánkovej medicíny. Monografia je určená širokému okruhu čitateľov - nielen úzko špecializovaným záujemcom o spánkovú problematiku, ale i všeobecným lekárom, špecialistom rôznych lekárskych odborov a psychológom. Viac >>
Signatúra: K 59863