Aktuality

29.05.2018

Databáza GALE

Bol zriadený prístup do multiodborovej databázy Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage, ktorá poskytuje prístup do titulov z rôznych vedných odborov sa skladá z 3 databáz:
Academic OneFile obsahuje viac ako 18 000 titulov určených pre akademické a vedecké knižnice,
General OneFile obsahuje viac ako 14 000 titulov určených pre verejné a iné knižnice,
InfoTrac Custom Journals obsahuje výber 50 titulov charakterizujúcich profil knižnice
27.02.2018

Týždeň slovenských knižníc 2018

Slovenská lekárska knižnica Vás pozýva na 19. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. – 11. marca 2018 pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých.
 
Len počas Týždňa slovenských knižníc:
 
» vám odpustíme poplatok za registráciu a predĺženie platnosti čitateľského preukazu
» nám môžete vrátiť „zabudnuté knihy" bez sankčného poplatku
» môžete využiť individuálne konzultácie k stratégii rešeršovania
 
Tešíme sa vašu návštevu. Viac >>
21.02.2018

Podporte nás 2 % z dane

Vaše dve percentá nám už roky umožňujú nákup biomedicínskej literatúry. Preto sa Občianske združenie MEDLIB aj v roku 2018 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte nám, prosím, 2 % Vašich daní. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme. Viac >>
16.06.2017

Nová vyhľadávacia služba Ovid

Zoznámte sa s novým vyhľadávacím nástrojom spoločnosti Ovid. Slúži lekárom a knihovníkom a umožňuje na jednom mieste sledovať novinky z konkrétneho odboru. Sleduje vyše 5000 odborných časopisov excerpovaných v databáze Medline (od roku 2011 po súčasnosť) a spravodajské portály. Výber odborov a vzhľad úvodnej stránky si prispôsobí každý používateľ podľa svojich potrieb, stačí si vytvoriť osobný účet.
23.03.2017

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj tento rok zapojila do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc, ktorého 18. ročník sa konal v dňoch 13.3.-17.3.2017. Našu knižnicu navštívilo celkom 173 používateľov.
Do akcie Týždeň bez poplatkov sa zapojilo 47 používateľov, ktorí využili bezplatnú ročnú registráciu alebo prihlásenie za nového člena knižnice a 12 používateľov využilo odpustenie sankčných poplatkov za upomienky.

Knižné novinky

19.11.2018

Optická koherenční tomografie: Klinický atlas sítnicových patologií

Optická koherentná tomografia (skr. OCT z angl. Optical Coherence Tomography) spôsobila v oftalmológii revolúciu a postupom času sa stala zlatým štandardom medzi zobrazovacími metódami. Druhé prepracované a doplnené vydanie českého OCT atlasu je veľkým prínosom pre klinickú prax. Prišlo na trh práve v čase, keď sa dostupnosť OCT diagnostiky už neobmedzuje len na vyššie špecializované pracoviská, ale stáva sa aj súčasťou bežnej klinickej praxe.
Signatúra: K 59055
12.11.2018

Nemoci střev

V tomto rozsiahlom súhrnnom diele o chorobách čreva sú prepojené moderné teoretické poznatky s bohatými diagnostickými a klinickými skúsenosťami kolektívu autorov, ktorý bol zostavený zo 49-tich odborníkov z celej Českej republiky. Monografia je určená najmä gastroenterológom, internistom, chirurgom, všeobecným lekárom, pediatrom, ale i odborníkom z ďalších medicínskych odborov.
Signatúra: K 59163
05.11.2018

Akupunktura ve 21. století

Prvé vydanie monografie Akupunktura ve 21. století vyšlo v roku 2016 a bolo prvou českou modernou publikáciou svojho druhu vydanou v Českej republike po novembri 1989. Nakoľko kniha bola rýchlo rozobraná, jej autor sa rozhodol napísať druhé prepracované a doplnené vydanie. Publikácia poslúži jednak ako učebnica pre študentov odboru akupunktúra a tiež ako repetitórium a príručka pre praktikujúcich akupunkturistov. Zaujímavou bude nepochybne aj pre ďalších odborných lekárov a tiež pre širšiu verejnosť, ktorá má o akupunktúru hlbší záujem.
Signatúra: K 59052
26.10.2018

Reprodukční medicína: Současné možnosti v asistované reprodukci

Predkladaná publikácia vznikla za prispenia odborníkov rôznych lekárskych odborov, ktorých spolupráca je pri liečbe porúch plodnosti nevyhnutná. Kniha preto ponúka čitateľovi komplexný pohľad na reprodukčnú medicínu so snahou popísať súčasný stav poznania v tejto medicínskej oblasti.
Signatúra: K 59051