Aktuality

22.02.2019

Týždeň slovenských knižníc

Slovenská asociácia knižníc v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc vyhlásili v tomto roku 20. jubilejný ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v dňoch 4. marca – 10. marca 2019 pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých.
Slovenská lekárska knižnica Vás srdečne pozýva na podujatia, ktoré pripravila pre lekárov, zdravotníckych pracovníkov, študentov i širokú verejnosť. Aj tento rok máme pre Vás pripravené Vaše obľúbené akcie.

Tešíme sa vašu návštevu. Viac >>
22.02.2019

Podporte nás 2 % z dane

Občianske združenie MEDLIB sa aj v roku 2019 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte prosím 2 % Vašich daní na nákup biomedicínskej literatúry. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme. Viac >>
29.05.2018

Databáza GALE

Bol zriadený prístup do multiodborovej databázy Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage, ktorá poskytuje prístup do titulov z rôznych vedných odborov sa skladá z 3 databáz:
Academic OneFile obsahuje viac ako 18 000 titulov určených pre akademické a vedecké knižnice,
General OneFile obsahuje viac ako 14 000 titulov určených pre verejné a iné knižnice,
InfoTrac Custom Journals obsahuje výber 50 titulov charakterizujúcich profil knižnice
27.02.2018

Týždeň slovenských knižníc 2018

Slovenská lekárska knižnica Vás pozýva na 19. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. – 11. marca 2018 pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých.
 
Len počas Týždňa slovenských knižníc:
 
» vám odpustíme poplatok za registráciu a predĺženie platnosti čitateľského preukazu
» nám môžete vrátiť „zabudnuté knihy" bez sankčného poplatku
» môžete využiť individuálne konzultácie k stratégii rešeršovania
 
Tešíme sa vašu návštevu. Viac >>
21.02.2018

Podporte nás 2 % z dane

Vaše dve percentá nám už roky umožňujú nákup biomedicínskej literatúry. Preto sa Občianske združenie MEDLIB aj v roku 2018 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte nám, prosím, 2 % Vašich daní. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme. Viac >>

Knižné novinky

12.03.2019

Léčba kardiovaskulárních onemocnění

V publikácii sa čitateľ dozvie o najnovších a najmodernejších liečebných postupoch u najčastejších alebo najdôležitejších kardiovaskulárnych ochorení. Na záver je podaný návod pre kardiológov ako interpretovať závery klinických štúdií. Tabuľky a schémy sú okrem vyváženého textu podstatným prínosom tejto publikácie, pretože sú veľmi dobre zapamätateľné.
Signatúra: K 59079
01.03.2019

Anorexie, bulimie a psychogenní přejídaní

Poruchy príjmu potravy sú závažné psychické ochorenia. Nedostatok informácií a strach zo stigmatizácie vedie postihnutých a ich rodiny k odmietaniu alebo vyhýbaniu sa včasnej odbornej psychiatricko-psychologickej starostlivosti i k vyhľadávaniu alternatívnych riešení, čím sa výrazne znižuje šanca na uzdravenie. Zámerom predkladanej knihy je poskytnúť čitateľom komplexný súhrn evidence-based biologických, psychologických, psychoterapeutických i poradenských postupov pre odborné lekárske, psychologické, psychoterapeutické a nutričné intervencie.
Signatúra: K 59165
20.02.2019

Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľská starostlivosť vo vnútornom lekárstve

Vnútorné lekárstvo je medicínsky odbor, ktorý využíva poznatky z predklinických disciplín – fyziológie, patológie, biochémie, farmakológie – v diagnostike, liečbe a v prevencii jednotlivých ochorení. Vydanie učebnice určenej pre študentov nelekárskych zdravotníckych vied bolo motivované snahou poskytnúť poznatky z vnútorného lekárstva a ošetrovateľstva ako kompaktný celok, pretože konečný efekt poskytovanej zdravotnej starostlivosti vždy vychádza z tímovej spolupráce..
Signatúra: U 12033
06.02.2019

Oftalmologie

Kniha podáva kompletný a moderný prehľad očného lekárstva v atraktívnom grafickom spracovaní, ktoré uľahčuje zapamätanie a vyhľadávanie potrebných informácií. Je určená predovšetkým pre študentov medicíny a oftalmológov, jednak v rámci ich predatestačnej prípravy, ale tiež ako príručka pre každodennú ambulantnú či nemocničnú prax. Na príprave knihy sa podieľal celý rad najuznávanejších odborníkov z odboru oftalmológie z popredného pracoviska v Českej republike.
Signatúra: U 12047