Databázy

Slovenská lekárska knižnica v Bratislave ponúka prístup do viacerých elektronických informačných zdrojov poskytujúcich autorizované medicínske a zdravotnícke informácie, ako i informácie o overených výsledkoch a postupoch v poskytovaní zdravotnej starostlivosti (napr. Evidence Based Medicine).

Niektoré z nich tvorí sama (napr. BMS, CiBaMed), iné sú voľne dostupné alebo je na Slovensku dostupná národná licencia (napr. EBSCO) a do ďalších má knižnica predplatený prístup (napr. ScienceDirect).
 

Dátum poslednej aktualizácie: 17.10.2019