Abeceda diabetu

J. Lebl, Š. Průhová, Z. Šumník a kol.
MAXDORF, 2018
Signatúra: K 59203

Nová Abeceda diabetu je piatym, významne doplneným a aktualizovaným vydaním dnes už klasickej knihy, ktorá pomáha celej jednej generácii pacientov s diabetes mellitus 1. typu – prvé vydanie vyšlo pre 20 rokmi v roku 1998.

Diabetológia patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim odborom súčasnej medicíny, pričom podstatné zmeny sa odohrávajú nielen v oblasti farmakoterapie, teda vo vývoji nových inzulínov a ďalších liečivých látok, ale rovnako intenzívne aj v oblasti technológií. Práve tie často - hlavne z pohľadu pacienta a jeho blízkych - prispievajú k zásadnému zlepšeniu kvality života pacientov. Všetky svoje každodenné skúsenosti a najmodernejšie postupy sa autori snažili vložiť do tejto rozšírenej knižky, ktorej hlavným mottom je: „Staňte sa expertom na liečbu vlastného diabetu.“

Lekári dnes dokážu každému dieťaťu i dospelému človeku s cukrovkou a jeho rodine podať pomocnú ruku, vysvetliť princípy liečby a vybrať najvhodnejšie liečebné postupy. Človek s diabetom však môže potrebám svojho tela porozumieť najlepšie sám. Pokiaľ sa rozhodne zvládnuť každodennú rutinu, pochopiť všetky taje liečby svojho diabetu a stať sa partnerom v liečbe svojmu lekárovi, dokáže žiť rovnako plnohodnotný a naplnený život ako človek bez diabetu.

Kniha je venovaná deťom i mladým dospelým s diabetom 1. typu, ako aj ich rodičom. Autori veria, že táto kniha pomôže v neľahkom každodennom úsilí o úspešné liečenie nielen ľuďom s diabetom, ale aj ich lekárom.