Aktuality v gastroenterológii 2014

Marian Bátovský a kol.
Herba, 2015
Signatúra: K 57124

Ďalšia kniha v odbore gastroenterológie Aktuality v gastroenterológii 2014 prináša odbornej verejnosti trendy v riešení rôznych problémov tohto odboru. Autori riešia otázku spolupráce gastroenterológa a patológa pri diagnostike chronických gastritíd, rozoberajú polypy žalúdka z hľadiska diagnostiky a liečby. V ďalšej kapitole sa venujú liečbe infekcie Helicobacter pylori, pozreli sa aj na súčasný stav skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku, na počet zistených a odstránených adenómov počas kolonoskopie. Nájdete tu aj nové preparáty v biologickej liečbe nešpecifických črevných zápalov, problematiku karcinómu pankreasu a záver knihy je venovaný problematike výživy nielen u onkologického pacienta.