Akupunktura ve 21. století

P. Fiala
Mladá fronta, 2018
Signatúra: K 59052

Prvé vydanie monografie Akupunktura ve 21. století vyšlo v roku 2016 a bolo prvou českou modernou publikáciou svojho druhu vydanou v Českej republike po novembri 1989. Nakoľko kniha bola rýchlo rozobraná, jej autor, medzinárodne uznávaný odborník na akupunktúru, sa rozhodol napísať druhé prepracované a doplnené vydanie.

Prvá časť knihy sa zaoberá vznikom a históriou akupunktúry, jej rozšírením a súčasným postavením v krajinách Európy i sveta. Druhá časť približuje základné pojmy a princípy tradičnej čínskej akupunktúry - základné charakteristiky orgánov ľudského tela, orgánové hodiny a energetické vrstvy, základy pulzovej diagnostiky, systém akupunktúrnych dráh a bodov, ale i príčiny chorôb. Tretia časť sa venuje akupunktúre v západnej medicíne. Presné lokalizácie jednotlivých akupunktúrnych dráh a akupunktúrnych bodov sú podrobne popísané a fotograficky zdokumentované v štvrtej kapitole. Posledné kapitoly sa venujú aurikuloterapii (ušnej akupunktúre), formám a technikám akupunktúry a taktiež jej hlavným indikáciám.

Publikácia poslúži jednak ako učebnica pre študentov odboru akupunktúra a tiež ako repetitórium a príručka pre praktikujúcich akupunkturistov. Zaujímavou bude nepochybne aj pre ďalších odborných lekárov a tiež pre širšiu verejnosť, ktorá má o akupunktúru hlbší záujem.