Antitrombotiká v klinickej praxi

Anna Remková, Milan Remko
SAMEDI, 2014
Signatúra: K 56811

Antitrombotiká predstavujú neustále sa rozvíjajúcu skupinu liekov, ktorej výskum a vývoj zaznamenal za posledné dve dekády rokov nezvyčajný pokrok. Predstavujú dôležitú súčasť liečby hlavne v kardiovaskulárnej medicíne, hoci ich prídavné účinky pokrývajú aj podstatne širšie oblasti. Venózna, artériová a koronárna alebo intrakardiálna trombóza/trombembolizácia postihujú všetky vekové skupiny a v niektorých prípadoch bývajú fatálne. Antitrombotická liečba týchto stavov je účinná, ale s potenciálne závažnými nežiaducimi účinkami ako je krvácanie.

Antitrombotiká sú vysoko účinnou skupinou liekov, ktorá je jednou z najviac používaných na svete, ale zároveň sú skupinou s vysokým výskytom nežiaducich účinkov. Preto cieľom tejto knihy je komplexne priblížiť klinickým, ale aj vedeckým pracovníkom túto širokú skupinu liekov, pôsobiacich na rôznych úrovniach homeostázy, či už ide o protidoštičkovú, antikoagulačnú alebo fibrinolytickú liečbu.

Kniha je rozdelená na dve časti – obsiahlejšiu klinickú, ktorá zhŕňa nahromadené poznatky o všetkých aspektoch najdôležitejších antitrombotík a druhú časť venujúcu sa ich výskumu a vývoju. Je určená predovšetkým pre klinických pracovníkov, ktorí sa venujú pacientom s rôznymi formami trombembolických porúch ako pomôcka pre manažment antitrombotickej liečby, ale poslúžiť môže aj špecialistom vo všeobecnej internej medicíne, v kardiológii, angiológii, hematológii a klinickej farmakológii, taktiež farmaceutom a výskumníkom v oblasti farmaceutických, biologických a chemických vied.