Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů

Václav Procházka, Petr Novobilský a kol.
Maxdorf, 2017
Signatúra: K 58637

Táto publikácia logicky nadväzuje na skôr vydanú úspešnú knihu Vaskulární diagnostika a intervenční výkony, ktorá bola určená predovšetkým lekárom začínajúcim s cievnymi intervenciami, lekárom iných odborov na zoznámenie sa s intervenčnou problematikou, rádiologickým asistentom a všeobecným sestrám. Nový atlas je síce určený podobnému spektru čitateľov, ale vzhľadom k rozsahu mimoriadne bohatého obrazového materiálu určite poslúži aj skúseným špecialistom.

Atlas ilustruje a prakticky vysvetľuje rádiologické nálezy v cievnom riečisku celého tela. Jedná sa o snímky z aortografie a arteriografie periférnych tepien i flebografie, dopplerovskej ultrasonografie, CT angiografie a MR angiografie. Nechýbajú ani snímky z invazívnych foriem vyšetrovania za použitia kontrastnej látky.

Kniha je rozdelená do siedmich kapitol. V každej kapitole je rozoberané cievne riečisko vybranej časti tela – hlavy, krku, hrudníka, horných končatín, brucha, panvy a dolných končatín.

Logické usporiadanie jednotlivých kapitol, prehľadný heslovitý teoretický úvod k jednotlivým kapitolám, bohatá obrazová dokumentácia bežných, ale tiež menej častých či raritných nálezov môže byť dobrým sprievodcom v každodennej praxi lekárov.