Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění v revmatologii, gastroenterologii a dermatologii

Karel Pavelka a kolektív
Grada, 2015
Signatúra: K 57273

Biologická liečba predstavuje jednu z prevládajúcich metód liečby zápalových autoimunitných ochorení v 21. storočí. Ako dokazuje väčšina klinických štúdií, cielená liečba biologickými preparátmi je účinnejšia ako liečba konvenčnými chemickými liekmi. Viditeľný pozitívny efekt oceňujú aj pacienti, ktorým sa výrazne zlepšuje kvalita života. Uplatnenie biologických liekov sa okrem systémových reumatologických ochorení rozširuje aj do liečby v gastroenterológii či dermatológii. Avšak ostáva mnoho ďalších nevyriešených potrieb pri liečbe, a tak vývoj nových biologických liečiv je naďalej nevyhnutný.

Kniha je rozdelená do troch hlavných celkov. Prvá časť je najobsiahlejšia a venuje sa reumatológii. Vo všeobecnej časti sú rozpísané jednotlivé lieky, ich farmakologický účinok, indikácie a dávkovanie ako aj nežiaduce účinky. V špeciálnej časti je už liečba konkrétnych ochorení, ako artritídy, osteoporóza, dna a iné. Druhá časť sa venuje biologickej liečbe zápalových ochorení čreva, a posledná časť rozoberá možnosti liečby ťažkej formy psoriázy.