Cellular and molecular neurophysiology

Edited by C. Hammond
Elsevier Academic Press, 2008
Signatúra: K 55388

Tretie vydanie tejto excelentnej učebnice zostáva verné svojej filozofii, že vyučovanie prírodovedných predmetov nemôže byť len záležitosťou prezentácie faktov, ale musí zahŕňať aj intelektuálnu cestu vedúcu ku kľúčovým objavom prispievajúcim k riešeniu dlhodobých otázok.

Veda je v neustálom pohybe, čo o neurovedách platí dvojnásobne. Pozitívom tejto knihy je, že jej text namiesto jednoduchej prezentácie vedeckých výsledkov umožňuje čitateľovi nahliadnuť do hĺbky samotného vedeckého procesu. Zvláštnosťou je tiež to, že väčšina obrázkov je reprodukovaných z originálnych článkov, v ktorých bol ten ktorý výsledok prvý raz uverejnený. Toto je vynikajúca didaktická metóda, pretože tieto originálne obrázky nielen podávajú informácie o zostaveniach jednotlivých experimentov a ich výsledkoch, ale navyše priamo uvádzajú študentov do histórie neurovedy. Na konci popisu každého obrázku nájde napríklad čitateľ úplnú citáciu pôvodného článku s názvom, menami autorov a názvom časopisu. Niet lepšej cesty ako naučiť študentov integrite a sebaistote ako priviesť ich k originálnym článkom.

Tretie vydanie obsahuje veľa aktualizovaných kapitol a dodatkov. Témy sa pohybujú v medziach od elementárnych vlastností excitabilných buniek po detailné diskusie o iónových kanáloch, receptoroch a synaptickom prenose, dendritickú integráciu a rôzne formy neuronálnej plasticity.

Kniha má 406 strán, pozostáva z 20 kapitol a je určená najmä pre súčasných aj budúcich odborníkov z oblasti neurovedy.