Cervical spine trauma

Jan Štulík et al.
Galén, 2012
Signatúra: K 55600

Spinálna úrazová chirurgia sa zo širokého spektra ochorení chrbtice vyvinula v samostatnú subšpecializáciu. Aj keď je táto publikácia určená v prvom rade úrazovým chirurgom, môže byť užitočná aj pre tých, ktorí sa venujú netraumatickým poruchám chrbtice. Môže im pomôcť získať lepší obraz o používaní inštrumentácie, biomechanike úrazov a internej fixácii a zvýšiť tak šance na úspešnú terapiu poranení krčnej chrbtice. Autori zúročili svoje dlhoročné praktické klinické skúsenosti v tejto oblasti a sformulovali odporučenia, ktoré budú určite užitočné pri snahe špecialistov v tejto problematike poskytnúť pacientom čo najlepšiu liečbu.

Kniha pozostáva zo 16 kapitol, ktoré sú rozdelené na podkapitoly. Po úvode nasleduje všeobecný historický prehľad a informácie o prelomových objavoch čo sa týka vedomostí o úrazoch krčnej chrbtice a ich liečení. Ďalšie kapitoly sa zaoberajú vývinom krčnej chrbtice, jej anatómiou a biomechanikou. Diagnostika a klasifikácia poranení krčnej chrbtice sú témami 6. a 7. kapitoly, v nasledujúcich kapitolách sa čitateľ dozvie niečo o chirurgických prístupoch ku krčnej chrbtici a rôznych typoch používaných implantátov. Podstatná časť knihy je venovaná poraneniam hornej, strednej a spodnej časti krčnej chrbtice. Jednotlivé podkapitoly popisujú mechanizmus poranenia, klinický nález, diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a metódy terapie. Každá kapitola obsahuje údaje o vlastnej skupine pacientov autora s výsledkami terapie alebo výsledkami multicentrických štúdií. Samostatné kapitoly sú venované poraneniam C7-T3 cervikotorakálnej junkcie, poraneniam krčnej chrbtice u detí, adolescentov a ľudí starších ako 65 rokov a kyfóznym deformáciám krčnej chrbtice.

Anglické vydanie publikácie má 290 strán, obsahuje množstvo čiernobielych aj farebných obrázkov a diagnostických zobrazení a je určená najmä spinálnym chirurgom, ale poskytne základné informácie aj ortopedickým chirurgom, neurochirurgom, úrazovým chirurgom a iným špecialistom.