Dětská nefrologie

Tomáš Seeman, Jan Janda et al.
Mladá fronta, 2015
Signatúra: K 57829

V českom prostredí nevyšla za posledných 25 rokov monografia s tematikou detskej nefrológie obdobného rozsahu. Široký autorský kolektív sa snažil túto medzeru zaplniť a na podklade najnovších vedomostí zhrnúť súčasné diagnostické a liečebné postupy prakticky pri všetkých nefropatiách a uropatiách u detí a dospievajúcich.

Podrobne pojednaná je časť o vyšetrovacích metódach klinických i laboratórnych, o zobrazovacích metódach a funkčných vyšetreniach dolných močových ciest. Vo väčšom rozsahu sú zaradené aj informácie z oblasti molekulárnej genetiky a genetickej diagnostiky nefropatií / uropatií v súvislosti s klinickými aplikáciami vrátane prenatálnej diagnostiky v rodinách, kde sa už predtým narodilo závažne postihnuté dieťa. Nasledujú kapitoly o najčastejších ochoreniach uropoetického systému. Samostatné kapitoly sú venované diferenciálnej diagnostike hlavných prejavov ochorení ľadvín u detí. Kapitola o eliminačných metódach zahŕňa súčasné možnosti akútnej a hlavne dialyzačnej liečby ako prípravy k transplantácii ľadviny. Sú tu aj kapitoly venované nádorom ľadvín, etickým a psychosociálnym problémom detí s ochorením ľadvín a prechodu detských pacientov z pediatrického pracoviska na pracovisko pre dospelých. Publikácia obsahuje množstvo obrázkov, prehľadných tabuliek a schém.

Monografia je určená predovšetkým detským nefrológom, ale i nefrológom pre dospelých, praktickým pediatrom, pediatrom lôžkových zariadení, lekárom pripravujúcim sa na atestáciu z detskej nefrológie i študentom lekárskych fakúlt so záujmom o tento odbor.