Diagnostická radiologie: Neuroradiologie

Zdeněk Seidl, Manuela Vaněčková
Grada, 2014
Signatúra: K 56820

Publikácia je jedinou v danom odbore. Kniha je rozdelená do jednotlivých kapitol na základe patologicko-anatomickej klasifikácie.

Veľká časť je venovaná ochoreniam mozgu ako sú napríklad vývojové vady, mozgové nádory a cievne ochorenia mozgu. Obsahuje tiež kapitoly o zápalových a degeneratívnych ochoreniach nervového systému a patologických procesoch hlavy. Ďalšou veľkou kapitolou sú ochorenia miechy a panvy, kde patria degeneratívne, zápalové, ale aj nádorové ochorenia a vývojové vady týchto štruktúr. Posledná kapitola uzatvára využitie neurorádiológie v patologických nálezoch očnice a očnej gule. Autori si dali záležať na bohatom zastúpení a výbere obrázkov.

Kniha je určená pre širšie spektrum odborníkov, okrem rádiológov aj pre neurológov, neurochirurgov, ale napríklad aj pre praktických lekárov, ktorí si chcú rozšíriť obzor hlavne v oblasti zobrazovacích metód pri konkrétnej diagnóze.