Diagnostika a terapie duševních poruch

Karel Dušek, Alena Večeřová - Procházková
Grada Publishing, a.s., 2015
Signatúra: K 57664

Najnovšia odborná publikácia týkajúca sa diagnostiky a terapie duševných porúch predkladá lekárom, klinickým psychológom a všetkým pracovníkom, ktorí sa zaoberajú problematikou duševných porúch, dokonalý prehľad o diagnostickom procese, symptomatike, syndromológii a nozológii duševných porúch. V ďalšej časti publikácie nájdu podrobné informácie o terapii duševných porúch, o hlavných smeroch a metódach psychoterapie, psychofarmakoterapii, biologickej terapii a psychiatrickej rehabilitácii a socioterapii.

Diagnostika v psychiatrii patrí medzi najobťiažnejšie zo všetkých medicínskych odborov. Je to dané tým, že klinické obrazy psychických porúch sú mnohotvárne a premenlivé. Keď príde pacient do psychiatrickej ordinácie, je snahou psychiatra rozpoznať, či a akou psychickou poruchou trpí. Preukazuje tak svoje odborné znalosti a osobnú inteligenciu. V každom medicínskom odbore v súčasnej dobe existuje mnoho kníh a príručiek, ktoré napomáhajú nielen ku správnej diagnostike, ale aj k najvhodnejšiemu spôsobu liečby. Nakoľko vývoj v psychiatrii je veľmi rýchly, autori tohto 2. prepracovaného vydania publikácie sa preto snažili zachytiť najnovšie trendy a výskumy v tomto odbore.