EKG, stručně, jasně, přehledně

John R. Hampton
Grada Publishing, 2013, preklad 7. vydania
Signatúra: K 55632

Publikácia je považovaná za jedného z najlepších sprievodcov na pochopenie metódy EKG a čitateľmi žiadaná už 39 rokov (od roku 1973). Tým, ktorí EKG používajú, pomáha jednoducho a priamo rozpoznať normálne a abnormálne EKG nálezy. Kniha kladie dôraz na stručnosť, praktickosť a prehľadnosť.

Ciele tohto 7. vydania sú rovnaké ako predtým: kniha nemá byť podrobnou učebnicou elektrofyziológie, dokonca ani interpretáciou EKG, ale je vytvorená ako úvod do EKG pre začínajúcich lekárov, študentov medicíny, laborantov a zdravotné sestry. Táto kniha sa snaží presvedčiť čitateľov, že rozumieť EKG nie je náročné a že jeho použitie je prirodzeným doplnkom anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia.

Do 7. vydania tejto publikácie bola pridaná jedna kapitola, ktorá popisuje, ako využívať EKG, keď už viete, ako ho interpretovať. Samozrejme je tu mnoho ďalších zmien, z ktorých asi najdôležitejší je rozbor techniky zaznamenávania EKG, čo by mohli oceniť najmä laboranti.