Essential clinical anesthesia

Edited by Ch. A. Vacanti, P.K. Sikka, R.D. Urman, M. Dershwitz, B.S. Segal
1.vydanie, Cambridge University Press, 2011
Signatúra: K 55057

Cieľom autorov tejto publikácie bolo, aby ju mohli používať študenti ako učebnicu, ale aby zároveň slúžila aj ako zdroj stručných a kompaktných bibliografických odkazov pre skúsenejších praktických lekárov. Formát sa trochu líši od väčšiny ostatných textov tým, že obsahuje veľké množstvo krátkych kapitol – kniha je rozdelená na 29 častí, ktoré sa ešte ďalej delia na 184 kapitol. Väčšina z nich je dostupná aj v tlačenej verzii tejto publikácie a zvyšok (včítane niektorých ďalších aktuálnych tém pre pokročilejších čitateľov) je dostupný na internetovej stránke www.cambridge.org/vacanti. Autori sa snažili nepresiahnuť istú pomerne krátku dĺžku jednotlivých kapitol, aby sa dali čítať na jedno posedenie a zároveň pokrývali nielen základy ale aj najnovšie poznatky v danej problematike. Množstvo bibliografických odkazov je dostatočné na to, aby sa čitateľ dostal k podrobnejším informáciám a najdôležitejším prácam v danej problematike. Na tejto publikácii sa podieľalo viac než 150 autorov, ktorí sú všetci expertmi vo svojom odbore a spolu so skúsenými zostavovateľmi sú zárukou jej kvality. Pozorný čitateľ si môže všimnúť, že viacerí autori sú z bostonských fakultných nemocníc, ale celkovo pochádzajú autori z rôznych štátov USA. Prvých 12 častí knihy sa venuje všeobecnejším témam v anesteziológii - predoperačnej starostlivosti a vyšetreniu pri rôznych diagnózach, zabezpečeniu dýchacích ciest, prístrojovému vybaveniu, monitorovaniu pacienta, rôznym typom anestetík (inhalačným, intravenóznym a lokálnym), rôznym technikám anestézie, prebúdzaniu z anestézie, regionálnej anestézii, rovnováhe tekutín a elektrolytov a transfúznej medicíne. Ďalšie časti sa zaoberajú anestéziou pri operáciách rôznych orgánov a častí tela, ako aj anestéziou v tehotenstve a v pediatrii, ambulantnou anestéziou, manažmentom rôznych aspektov v anestetickej praxi, manažmentom bolesti a jednotkami intenzívnej starostlivosti. V poslednej časti, ktorá nie je dostupná v tlačenej forme, len v elektronickej (na vyššie uvedenej internetovej stránke), sa autori venujú špeciálnym témam, ako napríklad bronchopleurálnej fistule, poruchám kože a kolagénu, anestézii v estetickej a robotickej chirurgii, potenciálnym rizikám vzniku závislosti u poskytovateľov anestézie, atď.