Fibrilace síní

Miloš Táborský a kolektív
2011
Signatúra: K 54989

Publikácia reflektuje najnovšie poznatky v oblasti liečby supraventrikulárnej tachykardie -fibrilácie predsiení. Je určená pre najširšiu čitateľskú obec od praktických lekárov cez internistov až po kardiológov. V zrozumiteľnej forme prezentuje súčasné názory na liečbu tejto poruchy v komplexnej podobe vrátane prevencie komplikácií.

Je spracovaná najvýznamnejšími českými odborníkmi z odborov kardiológia, neurológia, kardiochirurgia a medicínske právo.

Text publikácie prináša inovatívne pohľady na problematiku fibrilácie predsiení, či už sa jedná o úlohu 3D echokardiografie, prehľad celkom nových antitrombotík v prevencii tromboembolických komplikácií, nových antiaritmík, genetický pohľad na Warfarin a mnoho ďalších informácií.

Fibrilácia predsiení je považovaná za jednu z epidémií 21. storočia. V priemyselných krajinách sa počet postihnutých jedincov za posledných 50 rokov viac ako zdvojnásobil, v Českej republike sa týka minimálne 200 000 pacientov a niektoré odhady hovoria až o pol milióne postihnutých.