Funkcia dýchania v klinickej praxi

Peter Krištúfek, Bohumil Matula a kolektív
Herba, 2015
Signatúra: K 57635

Od prvého vydania publikácie o funkčnom vyšetrení pľúc ubehlo viac ako 30 rokov. Za ten čas sa problematika rozšírila na viaceré odbory vnútorného lekárstva a chirurgie, komplikované a metodicky náročné prístroje vymenili zariadenia umožňujúce kvantifikáciu klinického stavu pľúcnych a mimopľúcnych pacientov. Funkčné testy sa využívajú pri diagnostických procesoch, pri monitorovaní efektu liečby, liečebných procesov a z dlhodobého hľadiska aj pri určovaní prognózy choroby.

Úvod knihy je venovaný fyziológii a patofyziológii dýchania a ďalšie kapitoly sa zaoberajú jednotlivými typmi funkčných testov, indikáciou či kontraindikáciou na vyšetrenie a záverečným hodnotením. V jednej kapitole je zhrnutá aj diagnostika chronickej obštrukčnej choroby pľúc a bronchiálnej astmy a posledná kapitola je venovaná predoperačnému funkčnému vyšetreniu pľúc.