Funkční stereotaktická neurochirurgie

J. Chrastina, M. Baláž, Z. Novák, D. Krahulík a kol.
Maxdorf, 2019
Signatúra: K 59412

Napriek prechodnému útlmu funkčnej stereotaxie v období 70. rokov 20. storočia spôsobeného rozvojom farmakoterapie dochádza v súčasnosti k progresívnemu nárastu indikácií a počtu vykonaných funkčných stereotaktických výkonov. Stereotaktická technika vďaka presnému určeniu polohy definovaného bodu v priestore umožňuje cielenie operačného výkonu vo zvolenej oblasti mozgu a prináša nové poznatky o funkčnej anatómii mozgových štruktúr vďaka možnosti priestorovej integrácie výsledkov vyšetrovacích metód.

Cieľom knihy je podať prehľad o súčasných možnostiach stereotaktickej neurochirurgie, a to nielen hlbokej mozgovej stimulácie, ale i lezionálnych výkonov.
Najväčšia pozornosť v knihe je venovaná terapii hybných porúch pri Parkinsonovej chorobe, ďalej stereotaxii u pacientov s farmakorezistentnou epilepsiou, u inak neovplyvniteľných psychiatrických ochorení, či stereotaktickej terapii bolesti. Knihu dopĺňajú dve záverečné kapitoly, ktoré je možné s určitou nadsázkou nazvať pohľadom do budúcnosti funkčnej neurochirurgie. Prvá z kapitol sa zaoberá problematikou bezrámovej stereotaxie a druhá kapitola zhŕňa technické novinky na poli funkčnej stereotaktickej neurochirurgie.

Kniha je určená neurochirurgom, neurológom a rádiológom, osloví však nepochybne aj psychiatrov či algeziológov.