Gynekologická endokrinológia

Miroslav Borovský, Juraj Payer a kolektív
Herba, 2016
Signatúra: K 58394

Endokrinológia je jednou z oblastí medicíny s výrazným pokrokom v diagnostike a možnosti liečby. Rovnako aj jej časť – gynekologická endokrinológia zaznamenala významné úspechy, najmä v ovplyvnení fertility. Kolektív popredných odborníkov – endokrinológov a gynekológov si dal za cieľ zosumarizovať a reflektovať komplexnosť problematiky gynekologickej endokrinológie.

Monografia má takmer 240 strán a je rozdelená na 11 samostatných kapitol. Úvodná kapitola popisuje fyziológiu hormonálnych regulácií. Druhá kapitola sa venuje detskej gynekológii a poruchám menštruačného cyklu. Ďalšie dve kapitoly sú o syndróme polycystických ovárií z pohľadu endokrinológa a gynekológa. Autori sa venovali aj problematike antikoncepcie. Jej vývoj šiel taktiež dopredu a dnes antikoncepcia slúži okrem prevencie pred neželaným tehotenstvom aj na pozitívne ovplyvnenie zdravotného stavu ženy. Dôležitý je však správny, individualizovaný výber vhodnej antikoncepcie. Siedma kapitola sa venuje možnostiam asistovanej reprodukcii pri liečbe neplodnosti, ktorá zaznamenala výrazné pokroky aj na Slovensku. Kvalitná endokrinologická diagnostika je prínosom pre ženy s už liečenými endokrinologickými poruchami. Ôsma kapitola popisuje endokrinologické poruchy ovplyvňujúce reprodukciu a deviata rôzne endokrinologické poruchy v gravidite. V ďalšej kapitole autori popisujú dôsledky menopauzy a posledná kapitola patrí hormonálnej substitučnej liečbe.

Kniha bude prínosom pre endokrinológov, internistov, gynekológov ale aj pre študentov medicíny.