Hematológia pre všeobecných a praktických lekárov

M. Pavlovič, R. Pullmann a kol.
Raabe, 2015
Signatúra: K 57290

Táto príručka pre všeobecných praktických lekárov obsahuje prehľad základných laboratórnych vyšetrení v hematológii, medzi ktoré patrí vyšetrenie periférneho krvného obrazu a základných koagulačných pomerov. Laboratórne vyšetrovanie poskytuje ako kvantitatívnu, tak aj kvalitatívnu analýzu skúmanej krvi. Z kvantitatívnych parametrov je to najmä stanovenie počtu krviniek, hodnoty hematokritu, hemoglobínu, RDW (distribučná šírka erytrocytov), MCV (stredný objem červenej krvinky), MCHC (stredná koncentrácia hemoglobínu v erytrocyte), MPV (stredný objem trombocytov), PDW (distribučná šírka trombocytov. V kvalitatívnej analýze ide hlavne o zhodnotenie morfológie krviniek. Medzi špeciálne hematologické vyšetrenia patrí vyšetrenie kostnej drene vrátane cytologického vyšetrenia. Abnormálne výsledky laboratórnych vyšetrení v hematológii môžu byť prejavom primárneho hematologického ochorenia, ale oveľa častejšie sú prejavom inej choroby. Preto je veľmi dôležitá korelácia získaných výsledkov s klinickým nálezom, aby sa predišlo prípadným nepotrebným vyšetreniam. Publikácia má 106 strán, obsahuje množstvo čiernobielych tabuliek a pri jednotlivých parametroch sú uvedené referenčné hodnoty, indikácie na jednotlivé vyšetrenia, poznámky k interpretácii výsledkov a diagnostické informácie k výsledkom. Je určená najmä všeobecným praktickým lekárom.