Human neuroanatomy. An Introduction

J.R. Augustine
Academic Press, 2008
Signatúra: K 55387

Vďaka explózii nových vedomostí o nervovom systéme je takmer nemožné držať krok so súčasnými štúdiami o mozgu a mieche. Autor tejto publikácie študoval a vyučoval neuroanatómiu človeka viac než 30 rokov. Za ten čas ho študenti tisíckami svojich otázok povzbudili k ďalšiemu štúdiu a pomohli mu vyjasniť si mnohé otázky týkajúce sa štruktúry a funkcie ľudského mozgu. Obsah knihy ovplyvnil autorov špeciálny záujem o nervový systém primátov (okrem človeka) a ľudí. Publikácia pozostáva z 23 kapitol. Na konci každej z nich je zoznam literatúry k danej tematike doporučenej na ďalšie štúdium, na konci knihy je zoznam viac než 2000 odkazov na literatúru. Prvé dve kapitoly sa venujú všeobecným témam – úvodným informáciám o nervovom systéme a jeho vývoji. Ďalšie kapitoly sa postupne zaoberajú miechou a jednotlivými anatomickými časťami mozgu – mozgovým kmeňom, predným mozgom, talamom, hypotalamom a jednotlivými systémami (vestibulárnym, vizuálnym, sluchovým, retikulárnou formáciou, motorickým a limbickým systémom, atď.). Samostatné kapitoly sú venované vzostupným senzorickým dráham, dráham pre vnímanie bolesti, teploty, dotyku, tlaku, atď. V posledných kapitolách sa autor zaoberá autonómnym nervovým systémom, všeobecnými rysmi mozgových hemisfér, krvným zásobovaním centrálneho nervového systému, mozgovými blanami, ventrikulárnym systémom a cerebrospinálnej tekutine. Kniha má 494 strán, je určená predovšetkým záujemcom o nervový systém a autor dúfa, že prispeje k nájdeniu stále lepších možností terapie neurologických ochorení.