Imunologie a imunoterapie nádorů

J. Bauer, V. Bajčiová, I. Krajsová, A. Ryška, B. Říhová, M. Šťastný, J. Uhlíř
Mladá fronta, 2018
Signatúra: K 59354

Začiatok dvadsiateho prvého storočia priniesol v oblasti nádorovej imunológie a protinádorovej imunoterapie veľmi významné poznatky, ktoré sa v stále väčšej miere premietajú do bežnej klinickej praxe. Nové poznatky sú okrem iného spojené s významným rozšírením odborného slovníka, ktorý nemusí byť vždy celkom zrozumiteľný a môže mnohých záujemcov o problematiku odrádzať.

V predkladanej odbornej monografii je prehľadne a zrozumiteľne spracované obrovské množstvo výsledkov a informácií, ktoré priniesla spolupráca mnohých ľudí, vedcov, klinických pracovníkov a v neposlednom rade aj pacientov. Obsahuje kapitoly zaoberajúce sa problematikou nádorovej imunológie a imunoterapie na všeobecnej úrovni a kapitoly prinášajúce súhrn poznatkov o klinickom využití imunoterapie, jej výsledkoch a obmedzeniach v protinádorovej liečbe.

Prináša prehľad súčasných poznatkov o procesoch a mechanizmoch, ktoré sú dôležité z hľadiska vývoja a rastu nádorov, ich kontroly imunitným systémom hostiteľa a dôvodov, prečo nádory unikajú z imunologického dohľadu. Zameriava sa aj na súčasné možnosti protinádorovej imunoterapie a ich predpokladaný budúci vývoj, najmä v oblasti inhibítorov kontrolných bodov imunity a ich kombinácie s inými metódami protinádorovej liečby. Monografia je spoločným dielom odborníkov z oblasti onkológie, imunológie a patológie.