Jak selhat jako terapeut

Bernard Schwartz, John V. Flowers
Portál, 2012
Signatúra: K 55371

Autori v predkladanej knihe predstavujú 50 najbežnejších chýb, ktorých sa psychoterapeuti vo svojej praxi dopúšťajú. Patrí medzi ne napr. nepoznať vlastné limity, ignorovať vedu, poškodzovať terapeutický vzťah, nestarať sa o hranice, dopúšťať sa nesprávneho časovania, nepredchádzať vlastnému vyhoreniu a mnoho ďalších.

Okrem popisu chýb autori zároveň dávajú na zváženie čitateľovi, ako sa ich vyvarovať. Ide o užitočný text predovšetkým pre psychoterapeutov v praxi a študentov, ale publikáciu využijú tiež psychológovia.

Bernard Schwartz, Ph.D., je špecialista z oblasti športovej psychológie, autor mnohých knižných titulov.

John V. Flowers, Ph.D., je profesor psychológie na Chapman University, klinický psychológ so súkromnou praxou, klinický supervízor, autor mnohých knižných titulov.