Junqueirovy základy histologie

A. L. Mescher
Galén, 2018
Signatúra: U 12002

Prvé české vydanie svetovej učebnice Junqueira´s Basic Histology obsahuje preklad už štrnásteho vydania vynikajúceho prameňa pre štúdium štruktúry a funkcie ľudských tkanív. Kniha predstavuje premyslene usporiadanú, prehľadnú a výstižnú prezentáciu bunečnej biológie a histológie. Integruje tieto odbory s biochémiou, imunológiou, endokrinológiou a fyziológiou a poskytuje výborný základ pre následné štúdium patológie. Text je primárne určený pre študentov medicíny a ďalších zdravotníckych odborov.

Prvá kapitola predkladá prehlaď metód histologickej techniky. Ďalšie dve kapitoly približujú štruktúru a funkčnú organizáciu jadra a cytoplazmy ľudskej bunky. Nasledujúcich sedem kapitol sa venuje štyrom základným typom tkanív – epitelovému, spojivovému (a ich hlavným typom), nervovému a svalovému. Záverečné kapitoly sa venujú usporiadaniu a funkčnému významu týchto tkanív vo všetkých orgánových systémoch tela.

Na konci každej kapitoly je zaradený Test znalostí, ktorý čitateľovi umožňuje skontrolovať si, či správne porozumel textu, a zopakovať si najdôležitejšie poznatky z preberanej témy. Text dopĺňa rozsiahla obrazová a tabuľková dokumentácia, ktorej cieľom je uľahčiť učenie a prepojiť poznatky s ďalším študovaným materiálom.

Pre svoje kvality a obľubu u študentov bola učebnica preložená do mnohých jazykov a používajú ju študenti medicíny na celom svete. Na preklade textu knihy sa podieľal kolektív autorov z väčšiny histologických ústavov lekárskych fakúlt v Českej republike.