Kapitoly z vakcinológie I

Vladimír Oleár, Zuzana Krištúfková, Cyril Klement, a kol.
PRO, 2014
Signatúra: U 11386

Do konca 20. storočia prevažovala tzv. medicína reaktívna nad medicínou preventívnou. Reaktívna medicína prakticky reaguje až na symptomatológiu ochorenia a rieši až následok poškodenia organizmu. Prevencia ochorení je kľúčovou úlohou verejného zdravotníctva. Zmena medicínskych prístupov v 21. storočí je vyvolaná najmä prudkým rozvojom medicínskych ale aj nemedicínskych vied a technológií. Rozlúštenie ľudského genómu v roku 2003 položilo reálne základy vzniku personalizovanej medicíny a najmä významne sa urýchľuje prechod od „reaktívnej medicíny“, ktorá reaguje na potrebu pacienta (choroba), k „preventívnej medicíne“, ktorá hľadá optimálne riešenia efektívne predísť ochoreniu. Klasická vakcinológia je postavená na komunitnom, sociálnom základe, keď jednou vakcínou rovnakého zloženia, čo sa týka antigénov, ale i pomocných látok, adjuvancií a pod., rieši prevenciu ochorenia u geneticky a imunologicky rôznorodej ľudskej populácie. Súčasné vakcíny sú prínosom nielen pre očkovaného jednotlivca, ale z pohľadu verejného zdravotníctva i pre komunitu, resp. celú spoločnosť. Očkovaním chránene osoby nemôžu preniesť ochorenie na iné neimúnne osoby.

Autori podrobne spracovali nasledujúce tematické okruhy: História očkovania vo svete a na Slovensku, Vakcinológia ako medicínsky odbor, Základy vakcinačnej imunológie, Imunizácia, Súčasné vakcíny proti prenosným chorobám, Autoimunita a očkovanie, Zloženie vakcín, Proces výroby vakcín, Bezpečnosť vakcín, Imunizačné programy, vakcinológia a verejné zdravie, Očkovanie proti jednotlivým chorobám, Očkovanie vzhľadom na vek, Očkovanie osôb v špeciálnych prípadoch, Očkovanie cestovateľov, Praktické otázky manipulácie a skladovania vakcín, Očkovacia schéma a platnosť očkovania, Biologické bojové látky a očkovanie, Legislatívno-právne aspekty očkovania na území SR, Etické otázky v súčasnej vakcinológii, Antivakcinačné aktivity; Mediálne prostredie a antivakcinačné hnutia; Komunikačná rukoväť vakcinológa.

Publikácia je určená najmä študentom zdravotníckych odborov a doktorandského štúdia, odborníkom, zaoberajúcim sa problematikou zdravia obyvateľstva, ale tiež širokej verejnosti so záujmom o problematiku vakcinácie.