Klinická dermatovenerologie

J. Hercogová
Mladá fronta, 2019
Signatúra: U 12184

Celkovo až 73 autorov sa spojilo pri tvorbe unikátnej česko-slovenskej učebnice Klinická dermatovenerologie. Cieľom autorského kolektívu bolo vytvoriť základnú učebnicu, ktorá bude pokrývať celú šírku odboru dermatovenerológie a bude porovnateľná so zahraničnými učebnicami a to obsahom aj formou. Obsah knihy vychádza z veľkých medzinárodných učebníc, vzorom bola najmä Fitzpatrick´s dermatology in general medicine, ale i ďalšie.

Autori sa snažili nevynechať žiadne aktuálne témy, vrátane v učebniciach doteraz nepublikovaných tém (genetika, imunológia, molekulárna diagnostika, dermatózy u vybraných skupín pacientov, transplantácie, koža a terorizmus, dermatoskopia, trichoskopia, história dermatovenerológie). Pretože dermatovenerológia je vizuálny odbor, autori kládli dôraz na obrazovú dokumentáciu a prehľadnosť. V knihe je uverejnených vyše tisíc fotografií, stovky histopatologických fotografií a stovky tabuliek. Je jednotne členená a graficky spracovaná tak, aby sa v naj dalo ľahko orientovať.

Kniha je písaná česky alebo slovensky, názvy chorôb sú preložené aj do angličtiny a nemčiny, event. i francúzštiny. Každá nozologická jednotka má uvedené synonymá, ak existujú, a vysvetlenie pôvodu názvu dermatóz. Súčasťou textov sú kódy chorôb podľa medzinárodnej klasifikácie (ICD-10) a kódy zriedkavých chorôb (ORPHA). Autori kládli dôraz na jednotnú odbornú terminológiu, ktorú sa snažili zjednotiť na základe súčasného konsenzu International League of Dermatological Societies, publikovaného v roku 2017.