Klinická kardiologie

J. Vojáček, J. Kettner
Maxdorf, 2019
Signatúra: K 59440

Kardiológia je jedným z najrýchlejšie sa vyvíjajúcich odborov modernej medicíny. Prevratné novinky, najmä v terapii, prichádzajú aj niekoľkokrát v priebehu jedného roka a na kardiológov sú kladené stále vyššie nároky, aby dokázali držať krok s dynamikou odboru.

Do tohto 4. prepracovaného a aktualizovaného vydania autori zahrnuli nové odporúčania z roku 2018, týkajúce sa postupov pri diagnóze a opatrení u pacientov so synkopou, s arteriálnou hypertenziou, odporúčania pre revaskularizáciu myokardu, rovnako ako štvrtú definíciu infarktu myokardu a postupy pri kardiovaskulárnych ochoreniach počas tehotenstva. Samozrejme tu zaradili aj výsledky novo ukončených štúdií.

Kniha podáva logicky usporiadaný prehľad najdôležitejších a úplne aktualizovaných praktických znalostí z oblasti celej kardiológie a angiológie. Už tradične je rozdelená do základných 11 klinických kapitol pokrývajúcich celú kardiológiu, obsahuje súhrny pre každodennú kardiologickú prax, vrátane prístupu k chorému a rozhodovacích procesov v kardiológii. Na publikácii sa podieľal rad najpoprednejších českých kardiológov. Veľkou prednosťou knihy je to, že sa autorom podarilo veľmi racionálne usporiadať všetko do jednodielnej publikácie s farebne odlíšenými kapitolami, ktoré sú doplnené s veľkým množstvom prehľadných grafov, tabuliek a obrázkov.

Predchádzajúce vydanie knihy Klinická kardiologie bolo Českou kardiologickou spoločnosťou zaradené do zoznamu odporúčanej literatúry pre kardiologickú atestáciu.