Klinická pediatrie

Jan Lebl, Jan Janda, Petr Pohunek, Jan Starý et al.
Galén, 2012
Signatúra: U 10930

Moderná pôvodná česká učebnica detského lekárstva Klinická pediatrie tvorí logický celok s publikáciou Preklinická pediatrie (Galén, 2003 a 2007). Preklinická pediatrie je zameraná na vývinové aspekty ľudského jedinca, na preventívnu pediatriu a na podrobný prehľad vyšetrovacích postupov. Je teda základom pre štúdium klinickej propedeutiky v pediatrii. Predkladaná publikácia Klinická pediatrie na ňu nadväzuje a prináša kapitoly o jednotlivých telových systémoch a subšpecializáciách pediatrie. Pojednáva o etiológii a patogenéze, diagnostike a terapii chorôb detského veku od prenatálneho obdobia po začiatok dospelosti.

Učebnica je určená pre študentov lekárskych fakúlt pre pochopenie základných princípov uplatňujúcich sa v rámci rôznych chorobných procesov. Ocenia ju tiež lekári, ktorí sa pripravujú na atestáciu z pediatrie i lekári z praxe a iných špecializácií, ktorým pomôže znalosti z pediatrie aktualizovať.