Kniha psychologie

C. Collinová, V. Grandová, N. Benson, M. Lazyanová, J. Ginsburgová, M. Weeks
Euromedia – Knižní klub v edícii Universum, 2014
Signatúra: K 56051

Psychológia nám dala mnoho ideí, ktoré zmenili spôsob nášho myslenia a pomohli nám tiež porozumieť sebe samým, druhým ľuďom i svetu, v ktorom žijeme. Psychológia spochybnila hlboko zakorenené presvedčenia, odhalila znepokojujúce pravdy a poskytla prekvapujúce nahliadnutia do zložitých otázok a ich riešení. Početné odvetvia psychológie, ktoré dnes existujú, pokrývajú celé spektrum duševného života a ľudského správania. Celkový rozsah sa natoľko rozšíril, že sa prelína s mnohými disciplínami, vrátane medicíny, fyziológie, neurovedy, počítačovej vedy, pedagogiky, sociológie, antropológie a tiež politiky, ekonómie a práva.

Poznatky psychológie sa týkajú každého z nás, napriek tomu je táto veda verejnosťou považovaná za jednu z najtajomnejších a najnáchylnejších k tomu, že je nesprávne chápaná. Hoci sa jej jazyk a idey stali súčasťou každodennej kultúry, ľudia majú väčšinou len hmlistú predstavu o tom, čo je jej predmetom.

Najjednoduchšou cestou, ako priblížiť rozsiahly predmet psychológie, je zamerať pohľad na niektoré z jej hlavných smerov v chronologickom slede – ako to urobili autori v tejto knihe: od jej koreňov vo filozofickom myslení, cez behaviorizmus, psychoterapiu, kognitívnu psychológiu, sociálnu psychológiu, vývinovú psychológiu až po psychológiu osobnosti. Kniha psychologie prináša zrozumiteľne podaný prehľad vývoja psychologického bádania, oživený množstvom nezabudnuteľných citátov, vtipných ilustrácií a prehľadných schém, ktoré sprístupňujú zložité teórie.

Kniha je určená pre najširšiu verejnosť od úplných začiatočníkov až po pokročilých študentov a odborníkov, ktorí v nej nájdu množstvo inšpirujúcich myšlienok.