Koloskopie

Přemysl Falt, Ondřej Urban, Petr Vítek a kolektív
Grada, 2015
Signatúra: K 57653

Kolonoskopia predstavuje základnú endoskopickú zobrazovaciu techniku hrubého čreva a spodnej časti ilea. Významné miesto má aj v diagnostike, sledovaní, alebo už v liečbe včasných neoplázií hrubého čreva a iných kolorektálnych chorôb.

Monografia je dielom viacerých českých odborníkov hlavne z odboru gastroenterológie, chirurgie a rádiológie. Téma kolonoskopie je podrobne rozpracovaná až v 13 ucelených kapitolách, ktoré sa ďalej členia na podkapitoly. Hneď po úvodnej anatómii hrubého čreva je pomerne rozsiahla kapitola indikácie a kontraindikácie na kolonoskopické vyšetrenie. Ďalšie kapitoly sa venujú už samotnej kolonoskopii, počnúc prírpavou pacienta, uskutočnením zákroku, komplikáciami a terapeutickými zásahmi v priebehu zákroku. Ďalšími zaujímavými témami sú alternatívne zobrazenie pri kolonoskopii, kvalita a limitácie kolonoskopie a špeciálne situácie.
Publikácia je obohatená o množstvo farebných obrázkov a prehľadných tabuliek.

Je určená širokému spektru odbornej verejnosti, hlavne endoskopistom, gastroenterológom, chirurgom, rádiológom či onkológom.