Léčba kardiovaskulárních onemocnění

J. Vítovec, J. Špinar, L. Špinarová, O. Ludka a kol.
Grada Publishing, 2018
Signatúra: K 59079

V predloženej publikácii sa čitateľ dozvie o najnovších a najmodernejších liečebných postupoch u najčastejších alebo najdôležitejších kardiovaskulárnych ochorení. Autori v nej popisujú moderné postupy liečby srdcových a cievnych ochorení, od hypertenzie, cez srdcové zlyhania, zápalové ochorenia, ischemickú chorobu srdca – ako akútnu, tak aj chronickú, hypertrofickú kardiomyopatiu, liečbu porúch srdcového rytmu, tromboembolické choroby vrátane pľúcnej embólie a pľúcnej hypertenzie, ďalej tiež ischemickú chorobu končatín, liečbu spánkového apnoe, dyslipidémie, liečbu po srdcovej transplantácii a erektilnej dysfunkcii.
Na záver je podaný návod pre kardiológov ako interpretovať závery klinických štúdií. Tabuľky a schémy sú okrem vyváženého textu podstatným prínosom tejto publikácie, pretože sú veľmi dobre zapamätateľné.

Monografia Léčba kardiovaskulárních onemocnění nadväzuje na predchádzajúcu publikáciu Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění. Tvoria takmer neoddeliteľný súbor a obe knihy tak pokrývajú celú oblasť prístupu ku kardiovaskulárnym chorobám.

Kniha je určená hlavne kardiológom, internistom, lekárom urgentných príjmov a všetkým praktickým lekárom.