Mimojícnové projevy refluxní choroby

K. Zeleník, P. Čáp, J. Chlumský, P. Vítek a kol.
Nakladatelství Tobiáš, 2013
Signatúra: K 55799

Diagnostika a terapia mimopažerákových prejavov refluxnej choroby pažeráka zaznamenali v posledných dvoch desaťročiach významný rozvoj. Zistilo sa, že reflux nad úroveň horného pažerákového zvierača sa v mnohých ohľadoch líši od gastroezofageálneho refluxu a začal sa považovať za samostatnú nozologickú jednotku. Je dokázané, že sliznica hypofaryngu, hrtanu a ďalších častí dýchacích ciest je omnoho citlivejšia na zložky refluxátu v porovnaní so sliznicou pažeráka a okrem toho bola dokázaná významná negatívna úloha pepsínu. Zavedenie 24-hodinovej dvojkanálovej pH-metrie s umiestnením horného senzora nad úroveň horného pažerákového zvierača do klinickej praxe bolo významným míľnikom pri preukazovaní súvislosti medzi refluxom a mimopažerákovými prejavmi (kašeľ, chrapot, globus pharyngeus, atď.) V poslednom čase sa vyvinuli aj ďalšie diagnostické metódy schopné detegovať reflux nad úroveň horného pažerákového zvierača, ako napríklad meranie pažerákovej impedancie, orofaryngálneho pH a detekcia pepsínu. Napriek tomuto pokroku však zostáva diagnostika a určenie podielu refluxu na ťažkostiach pacienta náročnou úlohou. Keďže pacienti s mimopažerákovými prejavmi refluxnej choroby často netrpia pálením záhy, prichádzajú so svojimi problémami k lekárom rôznych odborností, najmä k otorinolaryngológom, pľúcnym lekárom a alergológom. Diagnostika a liečba mimopažerákových prejavov sa tak stáva medziodborovou problematikou.

Kniha je rozdelená na 9 častí. Prvé časti sa venujú úvodu do problematiky, definícii základných pojmov a diagnostike extraezofágového refluxu. V ďalších častiach sa autori zaoberajú terapiou extraezofágového refluxu a refluxnou chorobou pažeráka. Najrozsiahlejšia je šiesta časť, ktorá sa venuje mimopažerákovým prejavom refluxnej choroby. V posledných častiach nájdeme informácie o ošetrovateľskej starostlivosti a prevencii, záverečné zhrnutie a prílohy.

Táto publikácia je ukážkou skvelej medziodborovej spolupráce, autorský kolektív pozostáva z otorinolaryngológov, pneumológov, alergológov, internistov, chirurgov, pediatrov a ďalších odborníkov. Text nepochybne prináša cenné informácie nielen pre lekárov špecialistov, ale aj pre praktických lekárov a pediatrov.