Mitochondriálna medicína a koenzým Q10

Anna Gvozdjáková a kol.
Herba, 2017
Signatúra: K 58553

Mitochondriálna medicína je jedna z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa interdisciplinárnych oblastí medicíny, je súčasťou klinickej a experimentálnej medicíny, ktorá prispieva k objasneniu patobiochemických mechanizmov rôznych chorôb na úrovni mitochondrií.

Mitochondriálna medicína a koenzým Q10 v slovenskom jazyku je aktualizovaná, prepracovaná a doplnená monografia Mitochondrial Medicine, ktorá vyšla v anglickom jazyku v nakladateľstve Springer (Netherlands, 2008). Spoluautormi tejto monografie sú nielen špičkoví odborníci zo Slovenska, ale aj z USA a Indie.

Monografia poskytuje súčasné poznatky o mitochondriálnych chorobách z hľadiska klinických, metabolických, patologických a genetických informácií, dôležitých pre určenie diagnózy a cielenú terapiu mitochondriálnych chorôb.

Jednotlivé kapitoly prinášajú súčasné poznatky nielen základného výskumu mitochondrií, ale aj ich praktické využitie, aplikáciu v klinickej medicíne. Monografia je rozdelená do 22 kapitol, so zameraním na fyziológiu mitochondrií, mitochondriálne choroby, mitochondriálnu neurológiu, kardiológiu, diabetológiu, nefrológiu, imunológiu, onkológiu a reprodukčnú medicínu, ako aj diagnostické možnosti a cielenú terapiu mitochondriálnych porúch s koenzýmom Q10, karnitínom, omega-3-PUFA, omega-6-PUFA, vitamínmi, polarizovaným svetlom a prírodnými minerálnymi zdrojmi vody.

Kniha je určená pre zvyšovanie kvalifikácie v rámci pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania lekárov, farmaceutov a biochemikov, a tiež pre praktické využitie v klinickej praxi.