Moderné trendy v detských chirurgických odboroch 1.-3. diel

Milan Dragula (editor)
LIBREX Publishing s.r.o. , 2019
Signatúra: K 59488; K 59490; K 59492

Rozsiahla trojdielna publikácia je pokračovaním úspešnej knihy Detská chirurgia, ktorá sa stretla s veľkým záujmom zo strany odbornej verejnosti a je v súčasnosti vypredaná. Preto sa autori rozhodli vydať novú knihu s názvom Moderné trendy v detských chirurgických odboroch. Okrem aktualizácie predchádzajúcich kapitol bola do novej knihy doplnená kapitola „Cievna chirurgia v detskom veku“, ktorá vychádza prvýkrát v histórii slovenského písomníctva.

Pre svoj rozsah je publikácia z praktického hľadiska rozdelená do troch dielov. Rozsah kapitol je dostatočný a komplexný a autori uvádzajú aj viaceré, s témou súvisiace patofyziologické, farmakologické i právne súvislosti, ktoré nie je potrebné hľadať v ďalších publikáciách. Zároveň sú kapitoly doplnené tabuľkami, schémami a obrázkami, či originálnymi fotografiami, čo zvyšuje názornosť diela.
Obsahom prvého dielu sú anestézia, antibiotická terapia, hemoterapia, vyšetrovacie diagnostické metódy v detskej chirurgii, onkologické zásady liečby malignít v detskom veku a špecifiká transplantácií orgánov u detí.
V druhom diele publikácie je podrobne rozobraná liečba jednotlivých ochorení hrudníka a brušnej dutiny v detskom veku.
Tretí diel sa zaoberá jednotlivými pododbormi detskej chirurgie – traumatológiou, cievnou chirurgiou, plastickou chirurgiou, ortopédiou, neurochirurgiou, chirurgiou krku a popáleninami.

Kniha je určená nielen študentom medicíny, ale aj pediatrom, detským anestéziológom, detským chirurgom ako i ďalším špecialistom v pediatrických odboroch.