Moderní farmakoterapie v pneumologii

Martina Vašáková a kol.
Maxdorf, 2013
Signatúra: K 56172

Farmakoterapia ochorení pľúc a priedušiek zaznamenáva v posledných rokoch veľký rozmach. Terapeutické postupy z posledných desiatich rokov zásadne ovplyvňujú prístup k mnohým chorobám a často tiež zásadne menia zdravotné a životné perspektívy pacientov.

Čitateľom sa dostáva do ruky kniha, ktorá má ambície byť praktickým a užitočným každodenným pomocníkom pri liečbe pľúcnych ochorení. Cieľom autorov bolo podrobne prebrať farmakoterapiu jednotlivých pľúcnych ochorení z pohľadu nielen farmakológa ale aj z pohľadu pneumológa, ktorý pľúcne choroby zároveň lieči. Snažili sa do knihy zahrnúť aj svoje praktické skúsenosti a zohľadniť pokiaľ možno všetky zvláštne situácie, ktoré môžu nastať v priebehu liečby. Čitatelia tu nájdu rady a odporúčania od voľby prvého lieku až po liečbu komplikovaných klinických stavov.

Kniha je rozdelená na všeobecnú a špeciálnu časť. Všeobecná časť poskytuje prehľad liečiv so spôsobom ich podávania, nefarmakoterapeutických liečebných modalít, chorôb spadajúcich do starostlivosti odborov pneumológie a ftizeológie, základných symptómov respiračných chorôb a ich liečby. Špeciálna časť je venovaná diagnostike, farmakoterapii a nefarmakologickej liečbe jednotlivých chorôb – astmy bronchiale, chronickej obštrukčnej choroby pľúc, nádorov pľúc, netuberkulóznej infekčnej choroby pľúc a pohrudnice, tuberkulózy a netuberkulóznych mykobakterióz, intersticiálnych pľúcnych procesov, chorôb pľúcneho obehu a ďalších.
Súčasťou knihy je aj Lieková príloha, v ktorej sú výňatky z charakteristík citovaných liekov z farmakologického hľadiska, a čitatelia nájdu na ne odkazy v texte vždy pri jednotlivých liekoch.

Kniha je určená predovšetkým pre pneumológov, ale tiež alergológov, internistov a tiež praktických lekárov.