Molekulárna neuropsychofarmakológia

Eric J. Nestler, Steven E. Hyman, Robert C. Malenka
Vydavateľstvo - F, 2012
Signatúra: K 55251

Publikácia umožňuje plné porozumenie fungovania nervového systému a jeho súvislosti s humánnymi neurologickými a psychiatrickými poruchami.

Poskytuje jasné a dôkladné vysvetlenie molekulárneho fungovania nervového systému v norme a pri chorobných stavoch. Viac ako tristo plne farebných ilustrácií sprevádzaných didaktickými textovými odstavcami umožňuje hlboké pochopenie fungovania receptorov nervových buniek, ich efektorov a zamerania druhých poslov, a tiež molekulárnej genetiky, ktorá je často súčasťou týchto systémov. Budete tiež spoznávať ako narušená funkcia týchto molekulárnych systémov súvisí s humánnymi ochoreniami a príslušnou medikamentóznou liečbou.

Molekulárna neuropsychofarmakológia je veľmi významným, dobre napísaným zdrojom, ktorý Vám pomôže urobiť prepojenie medzi neuropsychofarmakológiou a klinickou neurovedou.