Molekulární hematologie

Š. Pospíšilová, D. Dvořáková, J. Mayer
Galén, 2013
Signatúra: K 55795

V poslednom čase sa stále viac dostávajú do popredia molekulárne aspekty hematologických ochorení, a to nielen čo sa týka výskumu, ale aj z hľadiska klinických aplikácií. Bez pochopenia týchto molekulárnych princípov sa dnes už v podstate nedá v hematológii orientovať.

Autorský kolektív rozdelil knihu na štyri hlavné časti – prvá sa venuje základom molekulárnej biológie bunky všeobecne, v ďalšej nájdeme informácie o niektorých nových molekulárno-biologických metódach, s ktorých výsledkami sa stretávame v každodennej praxi a témou tretej a štvrtej časti je molekulárna patogenéza najčastejších hematologických malignít a závažných hematologických nemalígnych ochorení.

Autori sa v tejto publikácii nezameriavajú podrobne na klinické a terapeutické aspekty hematologických chorôb, ale skôr na ich patogenézu, aj keď v niektorých prípadoch tu nájdeme aj zmienku o princípoch liečby z molekulárneho hľadiska. Niektoré všeobecné aspekty molekulárnej biológie bunky môžu prispieť k pochopeniu fungovania ľudskej genetickej informácie. Kniha je doplnená množstvom prehľadných farebných, obrázkov, schém, diagnostických nálezov a tabuliek a je určená hematológom, či už sa tejto problematike venujú vo výskumných ústavoch, alebo v klinickej praxi.