Novinky v kardiologii 2016

Miloš Táborský a kolektív
Mladá fronta, 2016
Signatúra: K 58119

Kardiológia predstavuje veľmi živý odbor, ktorý sa neustále vyvíja, vznikajú nové pohľady na diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych ochorení, a tak si zaslúži častejší update. Publikácia prináša nové medicínske a technologické novinky v rôznych oblastiach kardiológie. Jedná sa najmä o tie, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú pacienta, ako je napríklad srdcové zlyhávanie, hypertenzia, fibrilácia predsiení, dyslipidémia a celý rad ďalších, hlavne klinicky orientovaných oblastí.

Široký kolektív hlavne kardiológov spracoval 36 samostatných kapitol, v ktorých prezentujú výsledky vlastného výskumu alebo publikovaných prác. Hneď v úvode sú zhrnuté doporučené postupy Európskej kardiologickej spoločnosti na diagnostiku a liečbu vybraných ochorení. Ďalšími zaujímavými témami v publikácii sú zápalové ochorenia myokardu, vrodené srdcové chyby a chlopňové vady, telemedicína a záver patrí vzácnym ochoreniam v kardiológii. Samozrejmou súčasťou publikácie tohto typu je množstvo farebných obrázkov a fotografií, prehľadných schém a tabuliek.

Knihu vo svojej každodennej praxi využijú kardiológovia, internisti, praktickí lekári a všetci, ktorí sa o kardiológiu zaujímajú.