Očkování dospělých

R. Chlíbek et al.
Mladá fronta, 2018
Signatúra: K 59054

Pôvodná predstava, že očkovanie je záležitosťou dojčiat a malých detí je dávno prekonaná a očkovanie sprevádza každého jedinca po celý život. Je to proces, ktorý začína v detstve a pokračuje až do seniorského veku. Dnešné možnosti vakcinácie dospelých sa za posledných 20 rokov významne rozšírili. Výskum a vývoj nových očkovacích látok sa preto v poslednej dobe stále viac zameriava práve na dospelú populáciu.

Cieľom knihy Očkování dospělých je zoznámiť čitateľov s možnosťami, rozsahom a praktickou realizáciou očkovania zdravých i chorých osôb v dospelom veku. Prináša komplexný pohľad na očkovanie v dospelosti, od jeho histórie, imunologických aspektov, vzniku očkovacieho kalendára pre dospelých, cez očkovanie proti vybraným infekčným chorobám a špecifiká očkovania chronicky chorých pacientov, vrátane imunosupresívnych osôb, až k praktickým aspektom očkovania v ordinácii a bezpečnosti vakcín. Samostatné kapitoly sú zamerané na očkovanie tehotných a dojčiacich žien, zdravotníckeho personálu alebo očkovania cestovateľov. Kniha upozorňuje tiež na právne aspekty vakcinácie a spôsoby komunikácie lekára so záujemcom o očkovanie. Kapitoly o neopodstatnených mýtoch v očkovaní a vývoji nových vakcín pre dospelých uzatvárajú celú problematiku. Súčasťou každej kapitoly je súhrn pre klinickú prax. Čitateľ v knihe nájde, okrem štandardných postupov pri očkovaní, tiež odporúčanie na očkovanie v špeciálnych situáciách, prehľadné očkovacie kalendáre podľa veku, podľa choroby a podľa rizika.

Kniha je určená pre praktických lekárov, lekárov primárnej starostlivosti, epidemiológov, infektológov a lekárov očkovacích centier, vrátane nelekárskeho personálu. Potrebné informácie z nej získajú aj študenti lekárskych a zdravotníckych vysokých škôl.