Oční lékařství

Pavel Kuchynka a kolektív
Grada, 2016
Signatúra: K 58286

Oftalmológia predstavuje stále rozvíjajúci sa odbor. Zlepšila sa diagnostika, farmakoterapia a chirurgia ochorení, ktoré boli doposiaľ nevyliečiteľné. Kolektív autorov pod vedením profesora Kuchynku sa pokúsil v 2. prepracovanom a doplnenom vydaní publikácie Oční lékařství zahrnúť celú problematiku očného lekárstva.

Rozsiahly text je rozdelený do 22 kapitol. Dôraz je kladený na základné morfologické a fyziologické poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie príčin, ale aj terapeutických postupov pri jednotlivých ochoreniach. V knihe pribudli dve nové kapitoly o laseroch v oftalmológii a hygiena zraku u zrakovo postihnutých. Samostatne boli spracované kapitoly o kontaktných šošovkách a základy zobrazovacej a fyziologickej optiky. Keďže od prvého vydania uplynulo 9 rokov, všetky ostatné kapitoly v tomto druhom vydaní boli buď upravené a doplnené, alebo spracované novými autormi. Pre lepší výklad a rýchlejšie porozumenie poslúži aj 516 farebných obrázkov, 135 tabuliek a schém. Súčasťou knihy je CD, na ktorom sa nachádza kompletná obrázková dokumentácia, až 1111 fotografií, ktoré je možné pozrieť si v zväčšenej kvalite.

Kniha je určená pre oftalmológov, lekárov v príprave na atestačnú skúšku z očného lekárstva, ale prínosom môže byť aj pre lekárov iných oborov, ako pediatria, neurológia, ORL a ďalším.