Oftalmologie

J. Heissigerová a kol.
Maxdorf, 2018
Signatúra: U 12047

Kniha podáva kompletný a moderný prehľad očného lekárstva v atraktívnom grafickom spracovaní, ktoré uľahčuje zapamätanie a vyhľadávanie potrebných informácií. Je určená predovšetkým pre študentov medicíny a oftalmológov, jednak v rámci ich predatestačnej prípravy, ale tiež ako príručka pre každodennú ambulantnú či nemocničnú prax. Na príprave knihy sa podieľal celý rad najuznávanejších odborníkov z odboru oftalmológie z popredného pracoviska v Českej republike.

Učebnica obsahuje šestnásť kapitol, každá sa venuje niektorému z dôležitých pododborov oftalmológie. Študenti i lekári sa v nej prehľadnou formou zoznámia so základmi anatómie oka, embryológie, refrakčnej chirurgie a všetkými vyšetrovacími metódami používanými v súčasnej oftalmológii, od klasických až po tie najmodernejšie. V ďalších kapitolách sú predstavené ochorenia očných adnexov, spojovky, rohovky, episkléry a skléry, šošovky, sietnice, očnice, uveitídy, glaukom, očné nádory, strabizmus, úrazy oka a neuroftalmológia.

Hlavnou výhodou publikácie je jej súhrnné usporiadanie doplnené bohatou vysoko kvalitnou obrazovou dokumentáciou a súborom grafických schém. Vďaka nim sa môžu oftalmológovia a odborníci iných špecializácií rýchlo zorientovať v najčastejších symptómoch, klinických obrazoch, a hlavne v diferenciálnej diagnostike a liečbe najčastejších očných chorôb a diagnostických jednotiek.